Informasjon

Kreft og sex - fysiske problemer for mannen

Temaside om Korona

Impotens

Når en mann får reisning skyldes dette at en sterk økning av blodtilstrømmen fyller svampvevene i penis, slik at disse utvider seg og blir harde. Bak denne funksjonen ligger et komplisert samspill av hormoner, nerveimpulser og muskler, og av fysiske og psykiske faktorer. Evnen til å få ereksjon blir ofte svekket eller borte som en følge av kreftbehandling. Stråleterapi, cellegift og kirurgiske inngrep i underlivet kan forårsake skader på kjertler, muskler og blodårer, eller på nervebanene som leder impulsene som fremkaller ereksjon. Utsiktene til bedring er selvfølgelig helt avhengige av hva som forårsaker problemene. Enkelte pasienter må leve med dem resten av sitt seksuelt aktive liv; i mange tilfeller går imidlertid tilstanden over av seg selv. For noen kan en kraftigere fysisk eller psykisk seksuell stimulering være til hjelp, for andre gir kyndig behandling resultater. Man skal ikke gi opp i første omgang, det finnes eksempler på at potensen er kommet tilbake etter flere år med problemer.

Det er viktig å være oppmerksom på at årsaken til manglende ereksjon slett ikke behøver å være fysisk. Belastningene ved sykdom og terapi, angst, uro, dårlig selvbilde og nedsatt allmenntilstand gir ofte potensproblemer, og tanken på at man kanskje ikke får ereksjon er i seg selv god nok grunn til at den uteblir. I mange tilfeller krever det medisinsk undersøkelse å fastslå om årsakene ligger på det fysiske eller psykiske plan, så man bør under enhver omstendighet kontakte lege hvis problemet melder seg.

Hvis evnen til å få reisning er varig skadet finnes det botemidler også for dette, noe som blir nærmere omtalt i pasientinformasjon om "Sex og kreft - hjelpemidler". Samtidig skal man ikke glemme at det går an å tilfredsstille en partner på andre måter enn ved samleie. Berøring, oral sex (munnsex) og mekaniske hjelpemidler er vanlige og ofte nødvendige ingredienser i samliv også mellom mennesker som ikke er rammet av kreft. Manglende reisning er altså ingen grunn til å oppgi å leve et aktivt seksualliv.

Forrige side Neste side