Informasjon

La ikke kreft ødelegge kjærlighetslivet

Hva er normalt?

Vi tar ikke stilling til hva som er "normal" eller "moralsk" seksuell adferd, her er selvsagt synspunktene like forskjellige hos kreftpasienter som hos mennesker flest. Vårt poeng er at det i minst mulig grad er sykdommen som skal bestemme hvordan man lever sitt seksualliv. Samtidig er det viktig å være åpen for at forandringer kan være nødvendige, enten det nå dreier seg om å ta i bruk hjelpemidler, finne frem til nye samleiestillinger, eller kanskje helt nye måter å være sammen på.

Seksualiteten er en meget viktig del av mennesket, derfor betyr også et godt og avklaret forhold til denne del av tilværelsen mye både for den fysiske og psykiske helse. Det gjelder enten man velger å leve ut denne siden av seg eller ikke, for man skal selvsagt ikke føle seg presset til å være seksuelt aktiv hvis det ikke føles naturlig. Enkelte velger avholdenhet. Det er et legitimt valg, enten man er kreftpasient eller ikke.

Ofte er det slik at man tar det for gitt at seksualiteten blir borte etter hvert som man kommer oppover i årene. For noen er det slik, men for mange er det helt naturlig å ha et aktivt seksualliv også i høy alder. Av en eller annen grunn synes mange at dette er litt flaut, slik at de har vondt for å snakke om denne siden ved tilværelsen. Dette er ekstra uheldig ettersom eldre mennesker utgjør en forholdsvis stor del av kreftpasientene. Selvsagt har eldre kreftpasienter like liten grunn som unge til å skamme seg over at de er opptatt av å få seksuallivet til å fungere best mulig.

Forrige side Neste side