Informasjon

La ikke kreft ødelegge kjærlighetslivet

Hva vil skje med seksuallivet mitt nå som jeg har fått kreft?

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen.

Ubesvarte spørsmål

  • Hva vil skje med seksuallivet mitt nå som jeg har fått kreft?
  • Hvordan innvirker cellegift og strålebehandling på lyst og evne?
  • Vil kirurgiske inngrep ødelegge mine muligheter for et seksualliv?
  • Hvordan kommer min partner til å reagere, kan jeg fortsatt være attraktiv?

Dette er et spørsmål som før eller siden melder seg hos de fleste som har fått stilt diagnosen.

Svarene vil selvsagt variere sterkt med kreftform og de inngrep som gjøres; det er langt fra å få behandlet en liten svulst i huden til omfattende inngrep der deler av kjønnsorganer fjernes.

Allikevel er det ikke mange som kommer uberørt fra en kreftdiagnose. Kropp og seksualitet er tett forbundet, og få har det samme forholdet til kroppen etter å være rammet av sykdommen. Erfaringer viser imidlertid at alle grupper kreftpasienter kan ha et seksualliv de har glede av, bare de har bearbeidet mentale sperrer som måtte ha oppstått, og funnet løsninger på eventuelle praktiske problemer.

Dette informasjonsskrivet kan være en hjelp til å mestre både praktiske og følelsesmessige vanskeligheter man kan komme til å møte, først og fremst henvendt til pasienten, men vi håper at det også blir lest av partneren og andre interesserte. Nå er jo både sykdomsbilde og seksuell adferd svært forskjellig fra menneske til menneske, så etter å ha lest dette informasjonsskrivet vil trolig de fleste sitte igjen med ubesvarte spørsmål. Nøl i så fall ikke med å kontakte lege eller det hjelpeapparat som ellers står til disposisjon. Se også adresser helt til slutt i informasjonsskrivet.

Et vendepunkt i tilværelsen?

De fleste som rammes av kreft opplever dette som et vendepunkt i tilværelsen. Både sykdommen og behandlingen setter ofte sine spor på utseende og kroppslige funksjoner; i noen tilfeller forbigående, i andre for livet. Og under enhver omstendighet preger det man gjennomgår sinnet. Den som rammes har fått en påminnelse om at liv og helse ikke er noe som kan tas for gitt, og både selvbilde og forholdet til kropp og seksualitet blir påvirket av dette. Ikke nødvendigvis bare i negativ forstand: For mange har kreften vært en opplevelse de har vokst på, de er til syvende og sist kommet ut av sykdommen som modnere og sterkere mennesker.

I første omgang er det imidlertid gjerne annerledes. For de fleste vil den første tiden være vanskelig; preget av usikkerhet, frykt og uro. Dette er i seg selv en naturlig årsak til at den seksuelle lysten blir borte, og perioder med kjemoterapi og strålebehandling med tilhørende tretthet og kvalme gjør ikke situasjonen bedre. Behandlingen av enkelte kreftformer har også direkte innvirkning på seksuallivet, som f.eks. kreft i underlivet eller blærehalskjertelen (prostata). i andre tilfeller er virkningene mer indirekte. Man føler seg kanskje mindre tiltrekkende pga de fysiske forandringer som er skjedd med kroppen, og er usikker på hvordan partneren vil reagere. Mange opplever at forholdet til kroppen blir vanskelig, og at tanken på sex er fjern og kanskje frastøtende.

Allikevel finnes det solid erfaring for følgende: De avgjørende hindringene for et fortsatt godt seksualliv finnes i kreftpasientens og kanskje partnerens sinn.

Den som får bukt med sine indre sperrer gjenvinner vanligvis sin seksuelle lyst. Og hvis man fysisk ikke er i stand til å fungere som før, så er det viktig å huske på at det i virkeligheten bare er en liten del av seksualiteten som er knyttet til kjønnsorganene. Med litt kunnskap, tid og tålmodighet - og ikke minst, mye åpenhet - er det mulig å finne frem til et godt og tilfredsstillende kjærlighetsliv.

Hva er normalt?

Vi tar ikke stilling til hva som er "normal" eller "moralsk" seksuell adferd, her er selvsagt synspunktene like forskjellige hos kreftpasienter som hos mennesker flest. Vårt poeng er at det i minst mulig grad er sykdommen som skal bestemme hvordan man lever sitt seksualliv. Samtidig er det viktig å være åpen for at forandringer kan være nødvendige, enten det nå dreier seg om å ta i bruk hjelpemidler, finne frem til nye samleiestillinger, eller kanskje helt nye måter å være sammen på.

Seksualiteten er en meget viktig del av mennesket, derfor betyr også et godt og avklaret forhold til denne del av tilværelsen mye både for den fysiske og psykiske helse. Det gjelder enten man velger å leve ut denne siden av seg eller ikke, for man skal selvsagt ikke føle seg presset til å være seksuelt aktiv hvis det ikke føles naturlig. Enkelte velger avholdenhet. Det er et legitimt valg, enten man er kreftpasient eller ikke.

Ofte er det slik at man tar det for gitt at seksualiteten blir borte etter hvert som man kommer oppover i årene. For noen er det slik, men for mange er det helt naturlig å ha et aktivt seksualliv også i høy alder. Av en eller annen grunn synes mange at dette er litt flaut, slik at de har vondt for å snakke om denne siden ved tilværelsen. Dette er ekstra uheldig ettersom eldre mennesker utgjør en forholdsvis stor del av kreftpasientene. Selvsagt har eldre kreftpasienter like liten grunn som unge til å skamme seg over at de er opptatt av å få seksuallivet til å fungere best mulig.

Misforståelser om sex og kreft

Det forekommer endel misforståelser og fordommer rundt kreft og kreftbehandling. De kan gi opphav til unødig frykt og tilbakeholdenhet hos både pasienter og partnere, så la oss derfor fastslå én gang for alle:

Kreft er ikke smittsomt

En kreftcelle overlever ikke i et annet menneskes kropp. Uansett hvor intim kontakt man har med en kreftpasient vil man derfor ikke bli smittet av sykdommen.

Kjemoterapi påvirker ikke andre

Cellegift eller hormoner som sprøytes inn i kroppen skilles ut med kroppsvæskene over lang tid. En sædutløsning representerer en meget beskjeden væskemengde som bare kan inneholde forsvinnende mengder giftstoff, om noe i det hele tatt. Enkelte leger anbefaler allikevel at mannlige pasienter bruker kondom de første fjorten dagene etter kuren.

Strålebehandling medfører ingen radioaktivitet

Radioaktiviteten blir borte i samme øyeblikk vanlig bestråling tar slutt, og pasientens seksualpartner blir overhodet ikke utsatt for noen påvirkning. Det forekommer at pasienten får strålingskilden plassert i kroppen eller sprøytet inn i væskeform. I slike tilfeller må man rådføre seg med legen om når seksuallivet kan gjenopptas.

Vil du vite mer?