Informasjon

Strålebehandling og fruktbarhet hos kvinner

Nedfrysing og transplantasjon av eget eggstokkvev kan bevare fruktbarheten (fertiliteten) for jenter og yngre kvinner som får kreftbehandling.

Hopp til innhold

Informasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Metoden har vært tillatt i Norge siden 2004. Kvinneklinikken på Rikshospitalet har hittil fryst ned slikt vev fra 33 pasienter. Det er født få barn på verdensbasis etter denne metoden.

Kunnskapssenterets samarbeidspartner i Australia, ANZHSN, har laget et metodevarsel. Et sammendrag av den rapporten gjengis her.

Bakgrunn

Stadig flere overlever og lever bra etter kreftsykdom. Men cellegift- og strålebehandling har skadelige effekter blant annet på kvinnens eggstokker, og det øker risikoen for nedsatt fertilitet eller infertilitet (manglende befruktningsdyktighet).

Enkelte godartede diagnoser, som alvorlige revmatiske sykdommer og avansert endometriose (livmorvev utenfor livmoren), kan også kreve behandling som ødelegger eggstokkene.

Det finnes i dag tre ulike teknikker for å bevare fruktbarhet hos disse pasientene: fryse embryoer (befruktede egg), fryse ubefruktede egg og fryse eggstokkvev.

Nedfrysing av eggstokkvev er et alternativ for jenter som ikke har kommet i puberteten, for kvinner uten fast partner og for pasienter som trenger cellegiftbehandling med én gang. Denne prosedyren gjør det mulig å bevare hundrevis av egg (egentlig hvilende forstadier til follikler, der eggene modnes og utskilles fra i eggstokkene) uten hormonstimulering.

Hvordan

Nedfrysingen skjer ved at cortex (barken) av eggstokken kuttes i mange små biter som så fryses. Etter opptiningen kan transplantasjonen skje på to ulike måter: Ortotop og heterotop transplantasjon.

  • Ortotop transplantasjon innebærer at eggstokkvevet blir transplantert i bekkenhulen og gjør naturlig spontan befruktning mulig.
  • Heterotop transplantasjon innebærer at eggstokkvevet blir plassert subcutant (under huden) på steder som underarmen eller magen. Her kreves det assistert befruktning (in vitro-fertilisering) for å oppnå graviditet.

Effekt og sikkerhet

Transplantasjonsprosedyren må regnes som eksperimentell. Ifølge den australske rapporten er det vel dokumentert at ortotop transplantasjon av eggstokkvev kan reetablere funksjon i eggstokkvevet og gi spontan menstruasjon. Men det er rapportert om svært få graviditeter og enda færre fødte barn etter denne metoden.

Når eget eggstokkvev blir transplantert, er det en mulig risiko for å overføre kreftceller og virus som for eksempel HIV og hepatitt. Foreløpig har det ikke vært rapportert om virus-overføring eller tilbakefall av kreft av slike grunner.

Kostnader

Det finnes foreløpig ingen kostnads-effektivitetsstudier.