Informasjon, tilstand

Til deg som skal registrere symptomer med ESAS-r

Skal du fylle ut et skjema som brukes for å kartlegge de vanligste symptomene og plagene kreftpasienter opplever?

Hva er ESAS og EACP?

Du har blitt bedt om å fylle ut ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment System-revidert). Skjemaet brukes for å kartlegge de vanligste symptomene og plagene kreftpasienter opplever. Dette gir de som hjelper deg, mulighet til å tilby best mulig behandling og pleie.

Slik fyller du ut skjemaet

Symptomene som skal registreres, er rangert på en skala fra 0 til 10:

  • 0 betyr at du ikke plages av det aktuelle symptomet i det hele tatt, akkurat NÅ
  • 10 betyr at du har "verst tenkelig" plage fra det aktuelle symptomet, akkurat NÅ

Marker med en ring rundt det tallet på skalaen som best beskriver hvordan du føler det.

Det er du selv som best vet hvordan du har det, derfor er det best om du selv fyller ut skjemaet. Det er ingen rette eller gale svar.

Dersom plagene dine varierer i løpet av dagen, gi beskjed om dette til den du leverer skjemaet til.

Her finner du skjemaet du det skal bruke:

Hjelp til utfylling

Dersom det er vanskelig for deg å fylle ut skjemaet selv, kan du få hjelp av en pleier eller familiemedlem. Husk da på at det ikke er hjelperen, men du selv, som best vet hvordan du har det.

Oppfølging

Svarene du gir, vil bli brukt for å imøtekomme dine behov på best mulig måte, ved å tilpasse behandlingen og pleien.

Det er fint om du og dine hjelpere har jevnlige avtaler for registrering. Da blir det lettere å tilpasse hjelpen etter ditt behov.