Informasjon

Celleforandringer i livmorhalsen

Celleforandringer kan være forstadier til kreft i livmorhalsen. Påvisning av celleforandringer gjør det mulig å gripe inn på et tidlig tidspunkt med tiltak som kan forhindre kreft.

Hva er celleforandringer i livmorhalsen?

Indre kvinnelige kjønnsorganer
Indre kvinnelige kjønnsorganer

Celleforandringer kan være ufarlige forandringer som spontant forsvinner, eller det kan være forstadier til livmorhalskreft. Med forstadier menes forandringer som kan utvikle seg til kreft. I de fleste tilfeller vil celleforandringer ikke utvikles til kreft, men gå tilbake uten behandling —eller etter behandling når det er nødvendig.

I Norge får alle kvinner mellom 25 og 69 år tilbud om å delta i screening for livmorhalskreft. Undersøkelsen utføres ved at lege eller jordmor tar en prøve fra livmorhalsen. 

Celleforandringer i livmorhalsen følger en trappemodell med stegvis endring fra lette forandringer til mer alvorlige, med livmorhalskreft i toppen av trappen. Celleforandringene kan underveis i trappen snu, slik at selv ved alvorlige celleforandringer, kan cellene bli normale igjen uten behandling. Dersom celleforandringene med tiden ikke normaliseres, eller ikke "snur i trappen", er behandling nødvendig. Det er dette som oppdages ved å ta regelmessige prøver i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

Animasjon av celleforandringer i livmorhalsen
Neste side