Informasjon

Celleforandringer i livmorhalsen

Diagnostikk

Celleforandringer på livmorhalsen kan vanligvis ikke ses med det blotte øyet, og kvinnene det gjelder føler seg friske. Celleforandringer påvises ved mikroskopisk undersøkelse av en prøve tatt fra livmorhalsen. Livmorhalsprøven tas i forbindelse med gynekologisk undersøkelse, vanligvis etter et påminnelsesbrev fra screeningprogrammet mot livmorhalskreft —Livmorhalsprogrammet.

Livmorhalsprogrammet har over de siste årene vært i endring, både som følge av nye testmetoder og innføring av vaksine mot HPV. I løpet av 2023 endres tilbudet ved at alle kvinner mellom 25 og 69 år tilbys HPV test hvert femte år som screeningmetode. Istedenfor å undersøke prøvematerialet for celleforandringer først, undersøkes prøven for humant papillomavirus (HPV). Dersom HPV-virus varianter som potensielt kan forårsake celleforandringer og kreft er tilstede, undersøkes prøven videre i mikroskopet for å se etter celleforandringer. Dersom det ikke påvises HPV i prøven, anbefales vanligvis ny screeningprøve etter fem år. Selve prøvetakningen foregår som før.

Frem til 1. juli 2023 vil prøven hos kvinner under 30 år undersøkes som før, med cytologi —en spesialutdannet bioingeniør ser på prøven i et mikroskop først. Ses lettere grader av celleforandringer i prøven, undersøkes den videre med en HPV test. Dersom det da ikke påvises i HPV i prøven, anbefales å avvente og kontrollere med ny livmorhalsprøve etter tre år. Dette er for å forsøke la kroppen ordne opp selv, som den ofte gjør.

Ved celleforandringer av mer alvorlig grad, ved lette celleforandringer med funn av HPV-type 16 eller 18 eller der vedvarende funn av HPV 16 eller 18 i en oppfølgingsprøve, henvises du til gynekolog for videre undersøkelse. Gynekologen utfører en kolposkopi som innebærer at gynekologen studerer livmorhalsens slimhinne ved hjelp av en spesialkikkert/mikroskop. I forbindelse med kolposkopien tar gynekologen små vevsprøver, som sendes til laboratoriet for videre undersøkelse. Lett smerte kan oppleves ofte når gynekologen tar vevsprøver. Det kan også bli gjort en liten utskrapning av celler fra livmorhalsen. Det er vanlig å blø noe etter undersøkelsen.

Forrige side Neste side