Informasjon

Celleforandringer i livmorhalsen

Diagnostikk

Celleforandringer på livmorhalsen kan vanligvis ikke ses med det blotte øyet, og kvinnene det gjelder føler seg friske. Livmorhalsprøven tas i forbindelse med gynekologisk undersøkelse, vanligvis etter et påminnelsesbrev fra screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

Fra 2019 ble analysemetode for kvinnene mellom 34 til 69 år endret. I løpet av 2023 vil samme endring omfatte alle aldersgrupper i Livmorhalsprogrammet. Istedenfor å undersøke prøvematerialet for celleforandringer først, undersøkes prøven for humant papillomavirus (HPV). Dersom HPV-virus varianter som potensielt kan forårsake celleforandringer og kreft er tilstede, undersøkes prøven videre for å se etter celleforandringer. Dersom det ikke påvises HPV i prøven, anbefales ny kontroll etter fem år. Selve prøvetakningen foregår som før.

Hos kvinner under 34 år har livmorhalsprøver blitt undersøkt som før, med anbefalt hyppighet hvert tredje år og med primær screeningtest cytologi —prøven har blitt undersøkelse for celleforandring først. 

Celleforandringer påvises ved mikroskopisk undersøkelse ved laboratoriet. Ved lett grad av celleforandringer, kontrollerer man med ny celleprøve etter en tid. Dette er for å forsøke la kroppen ordne opp selv, som den ofte gjør. Ved mer alvorlig grad, eller dersom forandringene vedvarer over tid, henvises du til gynekolog for videre undersøkelse.

Gynekologen vil utføre kolposkopi som innebærer at gynekologen studerer livmorhalsens slimhinne ved hjelp av en spesialkikkert/mikroskop. I forbindelse med kolposkopien tar gynekologen små vevsprøver, som sendes til laboratoriet for videre undersøkelse. Lett smerte kan oppleves ofte når gynekologen tar vevsprøver. Det kan også bli gjort en liten utskrapning av celler fra livmorhalsen. Det er vanlig å blø noe etter undersøkelsen.

Forrige side Neste side