Informasjon

Celleforandringer i livmorhalsen

Temaside om Korona

Diagnostikk

Celleforandringer på livmorhalsen kan ikke ses med det blotte øyet, og kvinnene det gjelder føler seg friske. Celleprøven tas i forbindelse med gynekologisk undersøkelse, vanligvis etter et påminnelsesbrev fra screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

Fra 2019 endres analysemetode for kvinnene mellom 34 til 69 år. Endringene vil tre i kraft gradvis over hele landet. Se status for innføringen på Livmorhalsprogrammet sine sider her. Istedenfor å undersøke prøvematerialet for celleforandringer først, undersøkes prøven for humant papillomavirus/HPV. Dersom viruset er tilstede, testes videre for å se om det er celleforandringer. Dersom det ikke finnes HPV, anbefales ny kontroll etter fem år. Selve prøvetakningen på legekontoret er lik som før. Kvinner under 34 år skal fortsatt få celleprøven undersøkt som før, med anbefalt hyppighet hvert tredje år og med undersøkelse for celleforandring først.

Celleforandringer påvises ved mikroskopisk undersøkelse ved laboratoriet. Ved lett grad av celleforandringer, kontrollerer man med ny celleprøve etter en stund. Ved mer alvorlig grad, eller dersom forandringene vedvarer over tid, henvises man til gynekolog for videre undersøkelse.

Gynekologen vil utføre kolposkopi, en undersøkelse der gynekologen studerer livmorhalsens slimhinne ved hjelp av en spesialkikkert/mikroskop. I forbindelse med kolposkopien tar gynekologen små vevsprøver, som sendes til laboratoriet for videre undersøkelser. Lett smerte kan oppleves ofte når gynekologen tar vevsprøver. Det kan også foretas en liten utskrapning av celler fra livmorhalsen. Det er vanlig å blø noe etter undersøkelsen.

Forrige side Neste side