Informasjon

Eggstokkreft (NEL)

Temaside om Korona

Årsaker til kreft i eggstokkene

Kreft er karakterisert ved ukontrollert cellevekst. Det er ikke kjent hva som er årsaken til kreft i eggstokkene hos 85 prosent. Eggstokkreft forekommer noe hyppigere hos kvinner som ikke har fått barn, sammenlignet med dem som har født flere barn. Det synes også som om p-pillebruk beskytter noe mot utvikling av kreft i eggstokkene. Dette kan tyde på at hormoner eller forhold omkring eggløsninger kan ha noe med denne kreftformen å gjøre.

10 til 15 prosent av de som utvikler kreft i eggstokkene, har en arvelig faktor (hyppigst er mutasjon i BRCA1 eller BRCA2 genet). Alle som får eggstokkreft tilbys test for den arvelige varianten av sykdommen. Dersom man finner en arvelig komponent, kan både informasjon og håndtering av sykdommen tilrettelegges mer presist.

Forrige side Neste side