Informasjon

Eggstokkreft (NEL)

Temaside om Korona

Diagnostikk

Noen tilfeller oppdages på grunn av underlivsplager som fører til legeundersøkelse. Men i mange tilfeller oppdages denne sykdommen tilfeldig i forbindelse med rutineundersøkelser. Ved vanlig gynekologisk undersøkelse kan det være mulig å kjenne en kul i eller rundt eggstokkene. Men 75 prosent av alle slike kuler er godarta.

Hvis fastlegen din mistenker at du kan ha kreft i eggstokkene, vil du bli henvist til en gynekolog. Ved hjelp av en ultralydundersøkelse utført via skjeden eller utenpå magen kan en komme nærmere å stille diagnosen. Sikker diagnose får man i mange tilfeller først ved operasjon og analyse av vevsprøve fra svulsten.

Det finnes ingen blodprøver som hjelper til å oppdage tilstanden i et tidlig stadium. En blodprøve, CA 125, kan være nyttig for å følge utviklingen av eggstokkreft, men prøven er ikke egnet for å stille diagnosen. I tidlig stadium er denne prøven ofte normal samtidig som en rekke andre ufarlige tilstander også kan gi økte verdier av CA 125.

Det er avgjørende for valg av behandling og for fremtidsutsiktene ved eggstokkreft å gjøre en vurdering av stadiet sykdommen er i. Det er vanlig å dele eggstokkreft inn i fire stadier basert på om og eventuelt hvor langt kreftcellene har spredt seg fra eggstokkene.

Ved stadium I er sykdommen begrenset til eggstokkene. Ved stadium IV har den spredt seg utenfor bukhulen. Mellom disse to finner vi stadiene II og III. Kreft i eggstokkene sprer seg som oftest ved at cellene vokser inne i bukhulen, hvor svulsten brer seg rundt organene. Kreftcellene kan også føres ut i kroppen via lymfeårene til lymfeknutene. I noen tilfeller sprer sykdommen seg til lever eller lunger via blodet.

Forrige side Neste side