Informasjon

Kreft i eggstokkene

Temaside om Korona

Diagnostikk av kreft i eggstokkene

Hvis din fastlege har mistanke om at du har kreft i eggstokkene, vil du bli henvist til en gynekolog. Han eller hun vil foreta en gynekologisk undersøkelse og ultralydundersøkelse av eggstokkene. Undersøkelsen kan enten foregå på utsiden av magen eller via skjeden. Ultralyd er allikevel ikke tilstrekkelig for å avgjøre om du er syk. Hvis det kan ses svulster på eggstokkene, må disse undersøkes nærmere.

Dersom bukhulen din inneholder en større væskeansamling, kan legen velge å undersøke denne væsken med tanke på kreftceller. Dette gjøres ved å tappe ut noe av denne væsken ved hjelp av en tynn nål. Ofte er det allikevel nødvendig å åpne inn til eggstokkene med en operasjon for å kunne stille den endelige diagnosen. Dette skyldes blant annet at det kan være vanskelig å skjelne mellom godartede og ondartede svulster. Hvis det er tegn som tyder på at kreftsykdommen påvirker tarmene eller urinveiene, vil disse også bli undersøkt.

Det tas alltid CT-bilder av brystkassen, bukhulen og bekkenet for å undersøke om sykdommen har spredt seg til lungene og for å få en oversikt over utbredelsen av svulsten i bukhulen og nede i bekkenet.

Blodet blir undersøkt. De fleste former for kreft i eggstokkene gir utskillelse av stoffer i blodet. Disse stoffene kalles markører (CA125). Jo større mengder det finnes av disse markørene, desto mer langtkommet kan sykdommen være. Ved lave mengder kan denne prøven være unøyaktig og ikke gi sikre svar om kreftsykdom. 

Forrige side Neste side