Informasjon

Eggstokkreft (NEL)

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingen er avhengig av sykdommens utbredelse. Dersom sykdommen er i tidlig stadium, og den ikke er spredd til andre organer, vil man ha helbredelse som siktemål for behandlingen. Om sykdommen er langtkommet, vil lindring av plager og bremsing av veksten være det viktigste formålet med behandlingen.

Kirurgisk behandling

Hovedbehandlingen er kirurgisk fjerning av svulstvevet. I svært tidlig fase, og når man bedømmer risikoen for spredning av svulsten som liten, kan kirurgi alene være tilstrekkelig. I alle de øvrige tilfellene etterfølges den kirugiske behandling med en serie med medikamentell kreftbehandling. Operasjonen består vanligvis av at eggstokker, eggledere, livmor og lymfeknuter i området fjernes.

Medikamentell kreftbehandling

De fleste vil få medikamentell kreftbehandling i form av kjemoterapi ("cellegift") i tillegg til operasjon. Det gis for å fjerne mulige gjenværende kreftceller etter operasjon usynlige for det blotte øyet. For noen kan det være aktuelt å gi kjemoterapi før operasjonen dersom det er behov for å redusere mengden kreftvev for best mulig resultat av en operasjon.

Der det mistenkes at risikoen for tilbakefall er høy og der kreften skyldes arvelige endringer i BRCA1 eller 2 genet, suppleres behandlingen i tillegg med nyere kreftmedisin, såkalte monoklonale antistoffer og signalhemmere.

Strålebehandling

Strålebehandling er først og fremst brukt ved uhelbredelig eggstokkreft for å dempe og lindre plager.

Forrige side Neste side