Informasjon

Eggstokkreft (NEL)

Temaside om Korona

Prognose

Eggstokkreft er ikke lett å påvise tidlig, og mange har derfor langtkommet sykdom når tilstanden påvises. Som ved all annen kreft er prognosen dårligere jo mer langtkommen sykdommen er. Det at den oppdages sent, bidrar derfor til at prognosen for denne krefttypen samlet sett er forholdsvis dårlig. For hele gruppen samlet per 2020 levde 50 prosent i fem år eller mer etter sykdommen. For gruppen som ble oppdaget i tidlig fase, var nær 100 prosent fortsatt i live etter fem år.

Forrige side Neste side