Informasjon, tilstand

Livmorhalskreft

Forebyggende behandling mot livmorhalskreft

Forebygging av livmorhalskreft skjer hovedsaklig ved vaksinering mot HPV og regelmessig prøve fra livmorhalsen i Livmorhalsprogrammet hos kvinner 25-69 år.

Med HPV-vaksinering forventes at antall krefttilfeller vil synke dramatisk siden langvarig HPV-infeksjon er en nødvendig årsak ved kreftutvikling i livmorhalsen. 

Les mer om HPV-vaksine.

Ved livmorhalsprøve kan forstadier til livmorhalskreft oppdages, kontrollres og ved behov behandles. Slik unngås videre utvikling til kreft i livmorhalsen. Forekomsten av livmorhalskreft er nå nær halvert sammenliknet med på 70-tallet etter innføring av screening og Livmorhalsprogrammet.

Les mer om Livmorhalsprøve og Celleforandringer i livmorhalsen.

Forrige side Neste side