Informasjon, tilstand

Livmorhalskreft

Behandling med kjemoterapi

Medisinsk behandling med kjemoterapi eller cytostatika (cellegift) gis vanligvis i kombinasjon med strålebehandling når målet er helbredelse av kreftsykdommen. Ved uhelbredelig kreft benyttes kombinasjoner av kjemoterapi og målrettet behandling som er legemidler som angriper kreftcellene mer direkte, være aktuelt. 

Forrige side Neste side