Informasjon, tilstand

Livmorhalskreft

Forebyggende behandling mot livmorhalskreft

Forebygging av livmorhalskreft skjer hovedsaklig ved vaksinering mot HPV-virus og ved regelmessig prøve fra livmorhalsen i Livmorhalsprogrammet. Med vaksinering er forventet at antall krefttilfeller skal synke dramatisk siden langvarig HPV-infeksjon er en nødvendig årsak ved kreftutvikling i livmorhalsen. 

Les mer om HPV-vaksine.

Ved celleprøve kan forstadier til kreft oppdages og behandles, og slik unngå en videre utvikling til kreft i livmorhalsen. Forekomsten av livmorhalskreft er nær halvert sammenliknet med på 70-tallet etter innføring av screening og Livmorhalsprogrammet.

Les mer om Livmorhalsprøve og celleforandringer i livmorhalsen.

Forrige side Neste side