Informasjon, tilstand

Livmorhalskreft

Undersøkelser

Dersom det er funnet alvorlige celleforandringer i livmorhalsprøven din eller legen finner mulige kreftforandringer på livmorhalsen ved gynekologisk undersøkelse, blir du henvist til en gynekolog. 

Kolposkopi og biopsi

Ved bruk av et spesialmikroskop kan gynekologen studere livmorhalsen din og lete etter celleforandringer eller kreft. Ved behov tar gynekologen små vevsprøver - også kalt biopsier - fra de områdene på livmormunnen/livmorhalsen som er forandret.

Konisering

Dersom gynekologen ikke sikkert finner svulsten ved kolposkopi, fjernes vev fra livmorhalsen, en kon, for videre undersøkelse. Konisering er også behandling ved tidlige former av livmorhalskreft. 

Andre undersøkelser

Det er viktig å undersøke om sykdommen kan ha spredt seg. Det gjøres gjerne en utvidet gynekologisk undersøkelse under full bedøvelse. Det gjøres også en MR-undersøkelse av bekkenet for å ha informasjon om svulstens lokale vekst, eventuelle forstørrede lymfeknuter i området, påvirkning av urinveier, tarm eller bekkenskjelett.

CT av lungene, mage og bekkenet er aktuelt ved behov for å kartlegge utbredelsen av sykdommen. Ved mistanke om innvekst i urinblæren gjøres en kikkertundersøkelse i blæren, cystoskopi, og ved mistanke om innvekst i endetarmen en rektoskopi. Hos noen gjøres også en PET-CT undersøkelse, det kan være ved mistanke om fjernspredning eller om tidligere undersøkelser ikke har gitt noen endelig avklaring.

Forrige side Neste side