Informasjon, tilstand

Livmorhalskreft

Bivirkninger av strålebehandling

Strålebehandlingen gis i flere små doser. Erfaringene viser at dette gir færrest bivirkninger. Du må imidlertid være forberedt på at det kan oppstå plager underveis i eller kort tid etter behandlingen. Hos de fleste vil huden i bestrålt område bli rød, som ved en svak solforbrenning. Du kan også oppleve blant annet tretthet, kvalme, diaré og smerter ved vannlating i forbindelse med behandlingen. Slike akutte strålereaksjoner vil gjerne gå over i løpet av få uker.

Forrige side Neste side