Informasjon, tilstand

Kreft i livmoren

Forekomst av livmorkreft

Livmorkreft er den femte hyppigste kreftformen hos kvinner (etter brystkreft, tykktarmskreft, hudkreft og lungekreft). Det oppdages mellom rundt 800 tilfeller årlig i Norge. Kreftsykdommen oppdages aller hyppigst i aldersgruppen 65 til 69 år, og forekomsten øker med økende alder. Sykdommen er meget sjelden hos kvinner yngre enn 40 år.

Animasjon av livmorkreft
Forrige side Neste side