Informasjon, tilstand

Kreft i livmoren

Årsaker til livmorkreft

Den direkte årsaken til at cellene i livmoren omdannes til ondartede celler, er ikke kjent. Men langvarig økt østrogenstimulering av slimhinnen bidrar til kreftutviklingen. Derfor ser en blant annet at behandling med rent østrogentilskudd i overgangsalderen øker risikoen for kreftutvikling i livmoren. Det samme gjelder kvinner som får østrogenproduserende svulster. Det er sett en overhyppighet av livmorkreft hos overvektige, noe man tror har sammenheng med at overvektige har høyere østrogennivå på grunn av østrogenproduksjon i fettvev. Bruk av vanlige p-piller, som er en kombinasjon av østrogen og gestagen, ser derimot ut til å redusere faren for livmorkreft. Det samme gjelder bruk av hormonspiral, den inneholder gestagen og ikke østrogen.

De krefttypene som ikke stammer fra livmorslimhinnen (ulike typer sarkomer), har vanligvis ingen sammenheng med østrogennivået.

Forrige side Neste side