Informasjon, tilstand

Kreft i livmoren

Temaside om Korona

Årsaker til livmorkreft

Den direkte årsaken til at cellene i livmoren omdannes til ondarta celler, er ikke kjent. Men det synes som om langvarig østrogenstimulering av slimhinnen bidrar til kreftutviklingen. Derfor ser en blant annet at østrogen-behandling i overgangsalderen øker risikoen for kreftutvikling i livmoren. Det samme gjelder kvinner som får østrogenproduserende svulster. Man ser også en overhyppighet av livmorkreft hos overvektige, noe man tror har sammenheng med at overvektige har høye østrogennivå på grunn av østrogen-produksjon i fettvev. Bruk av vanlige p-piller, som er en kombinasjon av østrogen og gestagener, ser derimot ut til å redusere faren for livmorkreft. Det samme gjelder bruk av hormonspiral, den inneholder gestagen og ikke østrogen.

De krefttypene som ikke stammer fra livmorslimhinnen (ulike typer sarkomer), har ingen sammenheng med østrogennivået.

Forrige side Neste side