Informasjon, tilstand

Kreft i livmoren

Temaside om Korona

Behandling av livmorkreft

Behandlingen av livmorkreft gjennomføres etter de samme forskningsbaserte retningslinjene over hele den vestlige verden. Det viktigste tiltaket er operasjon med fjerning av livmor, eggledere og eggstokker, eventuelt også forstørrede lymfeknuter. Under operasjonen blir underlivet og magehulen grundig undersøkt, og på bakgrunn av svulsten størrelse og utbredning klassifiseres svulsten som stadium I til stadium IV. Den mikroskopiske undersøkelsen av svulstvevet bidrar også til å bestemme om det er lav, middels eller høy risiko for spredning av svulsten. Dersom svulsten er i stadium I og med liten spredningsfare, er operasjon alene tilstrekkelig behandling. Ved høyere risiko, eller dersom det allerede foreligger spredning, er det aktuelt med cellegiftkurer, eventuelt hormonbehandling, eller i noen tilfeller også strålebehandling.

I tidlige stadier av utviklingen av livmorkreft foreligger ofte økt vekst av slimhinnen i livmoren, såkalt endometriehyperplasi. Ny, norsk forskning kan tyde på at innlegging av hormonspiral kan bremse/forhindre videreutvikling til kreft ved dette forstadiet.

Forrige side Neste side