Informasjon, tilstand

Kreft i livmoren

Behandling 

Behandlingen gjennomføres etter de samme forskningsbaserte retningslinjene over hele den vestlige verden. Det viktigste tiltaket er operasjon med fjerning av livmor, eggledere og eggstokker. Under operasjonen blir underlivet og magehulen grundig undersøkt, og på bakgrunn av svulstens størrelse og utbredning klassifiseres svulsten som stadium I, II, III eller IV. Den mikroskopiske undersøkelsen av svulstvevet bidrar også til å bestemme om det er lav, middels eller høy risiko for spredning eller tilbakefall av svulsten. Dersom svulsten er i stadium I og med liten spredningsfare, er operasjon alene tilstrekkelig behandling. Ved høyere risiko, eller dersom det allerede foreligger spredning, er det aktuelt med kjemoterapi, eventuelt strålebehandling eller hormonbehandling.

Forrige side Neste side