Informasjon, tilstand

Kreft i livmoren

Kreft i livmoren oppstår oftest hos kvinner som har passert overgangsalderen og ikke lenger har menstruasjon. Det første symptomer på livmorkreft er blødning utenom menstruasjon. Smerter eller trykk i underlivet er sene symptomer.

Temaside om Korona

Hva er livmorkreft?

Livmoren er et lite organ som måler omtrent syv til ni centimeter i ytre lengde og cirka fire til fem centimeter i bredde. Livmoren har en cirka en centimeter tykk vegg som for det meste består av muskulatur, men som også inneholder noe bindevev. Innsiden av livmoren er dekket av en tynn slimhinne (endometriet) som har som spesialoppgave å kunne ta imot et befruktet egg. Det er deler av denne slimhinnen som avstøtes under en menstruasjonsblødning. Cirka 90 prosent av alle tilfellene av livmorkreft starter i kjertelvevet i slimhinnen, og denne kreftformen kalles endometriekreft. De øvrige tilfellene av livmorkreft dannes i muskelvevet (leiomyosarkom) eller i bindevevet (ulike typer sarkom).

Kreft i livmoren må ikke forveksles med livmorhalskreft, som er en helt annen sykdom.

7442-2-sidebillede-af-genitalia-interna.jpg

Forekomst av livmorkreft

Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner (etter brystkreft, tykktarmkreft og lungekreft). Det oppdages mellom 700-800 tilfeller årlig i Norge, og forekomsten har vært svakt økende i flere år. Denne kreftformen oppdages aller hyppigst i aldersgruppen 65-69 år, og forekomsten øker med økende alder. Sykdommen er meget sjelden hos kvinner som er yngre enn 40 år.

livmorkreft
Animasjon av livmorkreft

Årsaker til livmorkreft

Den direkte årsaken til at cellene i livmoren omdannes til ondarta celler, er ikke kjent. Men det synes som om langvarig østrogenstimulering av slimhinnen bidrar til kreftutviklingen. Derfor ser en blant annet at østrogen-behandling i overgangsalderen øker risikoen for kreftutvikling i livmoren. Det samme gjelder kvinner som får østrogenproduserende svulster. Man ser også en overhyppighet av livmorkreft hos overvektige, noe man tror har sammenheng med at overvektige har høye østrogennivå på grunn av østrogen-produksjon i fettvev. Bruk av vanlige p-piller, som er en kombinasjon av østrogen og gestagener, ser derimot ut til å redusere faren for livmorkreft. Det samme gjelder bruk av hormonspiral, den inneholder gestagen og ikke østrogen.

De krefttypene som ikke stammer fra livmorslimhinnen (ulike typer sarkomer), har ingen sammenheng med østrogennivået.

Symptomer og tegn på livmorkreft

Slimhinnen i livmoren har lett for å blø, og det første tegnet på livmorkreft er oftest blødning utenom vanlig menstruasjon. De fleste som får diagnosen, har passert overgangsalderen og har ingen menstruasjon. Dersom det oppstår blødning etter overgangsalderen, utløser dette alltid en mistanke om at årsaken kan være kreft, selv om det oftest er andre grunner. Siden svulsten hyppig medfører blødning som er lett å oppdage, stilles diagnosen livmorkreft ofte tidlig i forløpet. Derfor er også behandlingsresultatene i gjennomsnitt svært gode.

Hos kvinner før overgangsalderen vil symptomene som regel være blødning utenom menstruasjon eller uregelmessige menstruasjoner. Blodtilblandet (brun) utflod er også vanlig. Men det er også en rekke godartede tilstander som fører til uregelmessige menstruasjoner. Smerter, eller trykk og press i underlivet, er sene symptomer.

Diagnostikk av livmorkreft

Dersom det er mistanke om kreft i livmoren, for eksempel ved blødning etter overgangsalderen, henvises kvinnen til gynekolog. Det blir da foretatt vanlig gynekologisk undersøkelse og ultralydundersøkelse via skjeden. Man kan da få gode bilder av livmoren og se tykkelsen på slimhinnen. Det er også vanlig å ta celleprøve av slimhinnen (endometriebiopsi) via et lite rør som føres opp i livmorhulen. Dersom endometriebiopsien er for sparsom, må det gjøre utskrapning på sykehus. Ved utskrapning vil gynekologen skrape ut slimhinnen på innsiden av livmorhulen slik at den kan undersøkes i mikroskop. Dette krever vanligvis en kort narkose. I tillegg gjøres MR-undersøkelse av livmoren. MR gir et inntrykk av hvor dypt svulsten vokser inn i livmorveggen og av eventuell nedvekst i livmorhals, samt at den kartlegger lymfeknuter i bekkenet. Eventuelt gjøres også CT for å avdekke om det er tegn til spredning av kreftsvulsten til omliggende vev.

Behandling av livmorkreft

Behandlingen av livmorkreft gjennomføres etter de samme forskningsbaserte retningslinjene over hele den vestlige verden. Det viktigste tiltaket er operasjon med fjerning av livmor, eggledere og eggstokker, eventuelt også forstørrede lymfeknuter. Under operasjonen blir underlivet og magehulen grundig undersøkt, og på bakgrunn av svulsten størrelse og utbredning klassifiseres svulsten som stadium I til stadium IV. Den mikroskopiske undersøkelsen av svulstvevet bidrar også til å bestemme om det er lav, middels eller høy risiko for spredning av svulsten. Dersom svulsten er i stadium I og med liten spredningsfare, er operasjon alene tilstrekkelig behandling. Ved høyere risiko, eller dersom det allerede foreligger spredning, er det aktuelt med cellegiftkurer, eventuelt hormonbehandling, eller i noen tilfeller også strålebehandling.

I tidlige stadier av utviklingen av livmorkreft foreligger ofte økt vekst av slimhinnen i livmoren, såkalt endometriehyperplasi. Ny, norsk forskning kan tyde på at innlegging av hormonspiral kan bremse/forhindre videreutvikling til kreft ved dette forstadiet.

Forløp og prognose ved livmorkreft

Siden svulsten ofte oppdages tidlig, er prognosen god. Totalt for alle typer og stadier av livmorkreft er fem-års overlevelse 84 prosent, og for kvinnene med stadium I-sykdom er 5-års overlevelse 93 prosent. Dersom det allerede ved diagnosetidspunktet er spredning til organer utenfor livmoren, er fem års overlevelse cirka 35 prosent.

Det er viktig med regelmessige kontroller i mange år. Sykdommen kan komme tilbake. Men også tilbakefall behandles i mange tilfeller med stor suksess.

Vil du vite mer?