Informasjon

Brystproteser etter brystkreftoperasjon

Folketrygden yter stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige brystproteser som er rekvirert av lege.

Etter operasjon for brystkreft med hel eller delvis fjerning av brystet, ytes stønad til protese. Behovet må være godkjent av lege ved førstegangs anskaffelse. Det ytes ikke stønad til spesielle klær/BH for den som bruker brystprotese. Utgifter til salver, kremer, såper og andre rensemidler som brukes i forbindelse med liming av brystprotesen på huden, dekkes heller ikke.

Etter operasjonen får du en midlertidig vattprotese på sykehuset. En mer varig brystprotese består som regel av silikon og er fylt med silikon eller saltvann. Det finnes ulike typer løse proteser du kan plassere i BH-en, og brystproteser som kan festes direkte på huden. Brystprotese bestilles hos en bandasjist.

Du får dekket kjøp av en spesial-BH ved førstegangsanskaffelse av brystprotese. En spesialbrystholder er en BH som har egen lomme med plass til brystprotesen. Du må som hovedregel selv betale for BH-en og få refundert utgiftene etterpå. Ved søknad om refusjon av utgiftene må du vedlegge spesifisert kvittering og dokumentasjon fra lege som bekrefter at det gjelder første tilpasning av brystprotese med behov for spesial-BH. Søknadsskjema for dekning av spesialbrystholder.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Brystkreftforeningen.