Informasjon

Kreft - refusjon av utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

Folketrygden har bestemmelser om dekning av utgifter til legemidler, medisinsk utstyr, næringsmidler, vitaminpreparater med mer ved kroniske og alvorlige sykdommer.

Bestemmelsene er mange og detaljerte, og vi vil anbefale deg å ta kontakt med ditt NAV-kontor eller apotek for å få nærmere informasjon om de reglene som gjelder for de legemidler eller det utstyr du trenger. Folketrygden bestemmer hvilke legemidler og hva slags utstyr som kan dekkes på blå resept, og for hvilke sykdommer dette gjelder. Du betaler egenandel ved blå resept.

Egenandeler i 2023 ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept:

  • Fra og med måneden du fyller 16 år betaler du 50 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per utlevering av legemidler tilsvarende tre måneders forbruk
  • Egenandelstaket er i 2023 kr 3040,-
  • Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Dette betyr at egenandelene registreres elektronisk. Du får frikortet automatisk tilsendt innen tre uker etter at grensen er nådd og får tilbakebetalt eventuelt overskytende beløp.

For legemiddel som ikke har forhåndsgodkjent refusjon, kan legen søke HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) om individuell refusjon på vegne av pasienten. En ny tjenesteportal er opprettet og er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo er gjort tilgjengelig for ulike helseaktører.

Helseforetakene og forbruksmateriell

Helseforetakene skal dekke medisinskteknisk utstyr og forbruksmateriell ved behov for spesialisert hjemmebehandling (for eksempel smertepumper, utstyr ved sondeernæring og parenteral ernæring). Utstyr og forbruksmateriell skal rekvireres fra det helseforetaket som pasienten tilhører, mer informasjon finn du her: www.behandlingshjelpemidler.no

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen