Informasjon

Opphold i utlandet ved kreft

Hvis du har tenkt deg på reise til utlandet, bør du som pasient samrå deg med legen din om reisen er medisinsk tilrådelig. Dersom du har sykepenger, må dessuten legen søke trygdekontoret om du kan få beholde sykepengene under utenlandsoppholdet.

Informasjon fra kreftforeningen

Kreftforeningen publiserer en brosjyre om pasientrettigheter som oppdateres med 1-2 års mellomrom. I denne brosjyren finner du informasjon om opphold i utlandet.

Lenke til informasjon.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen