Informasjon

Opphold i utlandet ved kreft

Hvis du har tenkt deg på reise til utlandet, bør du som pasient samrå deg med legen din om reisen er medisinsk tilrådelig. Dersom du har sykepenger, må dessuten legen søke NAV om du kan få beholde sykepengene under utenlandsoppholdet.

Informasjon fra NAV

I utgangspunktet har du ikke rett til sykepenger under oppholder i utlandet. Du kan imidlertid søke NAV om å få reise utenlands i sykepengeperioden og beholde sykepenger i en avgrenset periode. Søknaden fyller du ut og sender selv, men du må først avklare med den som har sykmeldt deg at et utenlandsopphold ikke vil forverre tilstanden din, forlenge sykefraværet eller hindre planlagt behandling og oppfølging.

Lenke til informasjon.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt NAV eller Kreftforeningen