Informasjon

Opptrening og rehabilitering

Rehabilitering gir deg mulighet til å gjenvinne funksjon og håndtere endringer som følger av sykdom og behandling.

Rehabilitering skal bidra til å trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring og handler først og fremst om alt du kan gjøre selv med å være fysisk aktiv, ha et godt å sunt kosthold, være i fysisk aktivitet og få tilstrekkelig søvn og ha sosial kontakter. Du er heldig hvis du har familie og venner som gir deg støtte.

Rehabiliteringstilbud finnes både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har vanligvis tilbud som omfatter ulike faggrupper som fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og sosionom. Kreftkoordinator har oversikt over tilbudet som finnes i din kommune. Dersom behovet ditt for rehabilitering ikke kan dekkes i kommunen, kan fastlegen din søke om  rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.       

Opptreningsinstitusjoner finnes en rekke steder i landet. Mot en egenandel får man kortvarig opphold for medisinsk, fysisk og annen relevant behandling og opptrening. Opptreningsinstitusjonene er ikke spesielt for kreftpasienter, men flere av stedene har opplegg rettet mot pasienter med kreftsykdom.

For informasjon om rehabiliteringssentre og informasjon om hvordan du kan søke om plass, kan du kontakte Rehabiliteringstelefonen på gratis grønt nummer 800 300 61.

Montebellosenteret

Montebellosenteret er et landsdekkende senter spesielt for kreftrammede og pårørende, beliggende i naturskjønne omgivelser i Mesnali ved Lillehammer. Montebellosenteret arrangerer kurs for kreftpasienter og pårørende. Målsetningen med kursene er, gjennom forelesninger og gruppesamtaler (noen kurs har også fysioterapi), å styrke den enkeltes evne og mulighet til å mestre livet med en kreftsykdom. Temaer som tas opp er:

  • Sykdom, behandling og kontrollrutiner
  • Psykiske reaksjoner på alvorlig sykdom
  • Kost og ernæring
  • Trygderettigheter

Det legges stor vekt på å skape en trygg og god atmosfære under kurset, blant annet gjennom sosialt samvær og underholdning. Montebellosenteret har 44 moderne rom med bad og toalett (totalt 80 senger), trivselsanlegg med varmtvanns-basseng, aktivitetsbygg med treningsarealer ute og inne, auditorium med audiovisuelt utstyr, grupperom, fellesrom og ikke minst et sunt og godt kjøkken.

Alle med norske trygderettigheter som har, eller er behandlet for kreft kan søke om opphold på Montebellosenteret. Kursdeltagerne må være i slik fysisk form at han/hun er i stand til å klare seg selv.

Vil du vite mer?

  • Rehabiliteringstelefonen, gratis grønt nummer 800 300 61
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.