Informasjon

Opptrening og rehabilitering

Rehabilitering gir deg mulighet til å håndtere endringer som følger av sykdom og behandling.

Rehabilitering handler først og fremst om alt du kan gjøre selv med å være fysisk aktiv, ha et godt å sunt kosthold, være i fysisk aktivitet og få tilstrekkelig søvn og ha sosial kontakter. Du er heldig hvis du har familie og venner som gir deg støtte.

Opptreningsinstitusjoner godkjent av Rikstrygdeverket finnes en rekke steder i landet. Mot en egenandel får man kortvarig opphold for medisinsk, fysisk og annen relevant behandling og opptrening. Opptreningsinstitusjonene er ikke spesielt for kreftpasienter, men flere av stedene har opplegg rettet mot pasienter med kreftsykdom.

Lege må søke garanti for oppholdet fra NAV (RTV blankett 2.26).

Betaling

Egenbetalingen ved godkjente opptreningsinstitusjoner er fastsatt til kr 120 per døgn. Har du lav inntekt kan du søke støtte fra sosialkontoret.

Montebello-Senteret

Montebello-Senteret er et landsdekkende senter spesielt for kreftrammede og pårørende, beliggende i naturskjønne omgivelser i Mesnali ved Lillehammer. Montebello-Senteret arrangerer kurs for kreftpasienter og pårørende. Målsetningen med kursene er, gjennom forelesninger og gruppesamtaler (noen kurs har også fysioterapi), å styrke den enkeltes evne og mulighet til å mestre livet med en kreftsykdom. Temaer som tas opp er:

  • Sykdom, behandling og kontrollrutiner
  • Psykiske reaksjoner på alvorlig sykdom
  • Kost og ernæring
  • Trygderettigheter

Det legges stor vekt på å skape en trygg og god atmosfære under kurset, bl.a. gjennom sosialt samvær og underholdning. Montebello-Senteret har 44 moderne rom med bad og toalett (totalt 80 senger), trivselsanlegg med varmtvanns-basseng, aktivitetsbygg med treningsarealer ute og inne, auditorium med audiovisuelt utstyr, grupperom, fellesrom og ikke minst et sunt og godt kjøkken.

Alle med norske trygderettigheter som har, eller er behandlet for kreft kan søke om opphold på Montebellosenteret. Kursdeltagerne må være i slik fysisk form at han/hun er i stand til å klare seg selv.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.