Informasjon

Ortopediske hjelpemidler

Folketrygden yter stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler som er rekvirert av lege.

Du kan få dekket utgifter til proteser, korsetter, støtteskinner og ortopediske sko.

Hvem kan få ortopediske hjelpemidler?

For at du skal få støtte til ortopediske hjelpemidler, må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemidler som brukes ved behandling av benbrudd, passiv stabilisering eller andre forbigående lidelser er ikke ortopediske hjelpemidler. Heller ikke kunstige ledd som opereres inn i kroppen.

Hvordan søker du?

Ved de fleste sykehus finnes det avdelinger med leger som kan søke om ortopediske hjelpemidler. Også flere spesialister kan søke for deg. Det gjelder spesialister i:

  • Ortopedisk kirurgi
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Nevrologi
  • Revmatologi
  • Indremedisin
  • Pediatri

Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler.

Les mer om ordningen hos NAV.