Informasjon

Parykk

Folketrygden yter stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler og parykker som er rekvirert av lege.

Cellegift eller strålebehandling mot hodet kan føre til at du mister håret. Derfor kan du få støtte til å kjøpe parykk, hårerstatning eller hodeplagg og eventuelle reiseutgifter for å få tilpasninger.

For de som trenger parykk pga kreftsykdom og behandling ytes stønad til anskaffelse med inntil kr 5470 per kalenderår (per 2014). Hvis avvikende hodeform gir behov for individuell tillaget parykk, kan det gis dekning med inntil kr 14.150 per kalenderår.

Barn under 18 år kan få to individuelt tilpassede parykker eller inntil seks syntetiske parykker per kalenderår. Til stell og vedlikehold av parykken gis ingen støtte.

Les mer hos Kreftforeningen.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.