Informasjon

Parykk

Folketrygden yter stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler og parykker som er rekvirert av lege.

Cellegift eller strålebehandling mot hodet kan føre til at du mister håret. Derfor kan du få støtte til å kjøpe parykk, hårerstatning eller hodeplagg og eventuelle reiseutgifter for å få tilpasninger.

For de som trenger parykk på grunn av kreftsykdom og behandling ytes stønad til anskaffelse med inntil kr 5665 per kalenderår (per 2018). Hvis avvikende hodeform gir behov for individuell tillaget parykk, kan det gis dekning med inntil kr 14 665 per kalenderår. Tilskuddsbeløp fra NAV oppdatert liste finner du her.

Personer under 30 år kan få to individuelt tilpassede parykker eller inntil seks syntetiske parykker per kalenderår. Til stell og vedlikehold av parykken gis ingen støtte.

Les mer hos Kreftforeningen.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.