Informasjon

Hjelpemidler ved pustevanskeligheter

Enkelte kreftpasienter kan få problemer med pusten. Det gjelder lungekreftpasienter, men det kan også gjelde andre kreftpasienter. Folketrygden dekker utgiftene og låner ut nødvendige hjelpemidler til hjemmebruk.

Fra 1. januar 2003 ble ansvaret for behandlingshjelpemidler tillagt helseforetakene gjennom Spesialisthelsetjenesteloven. Hjelpemiddelsentralene har ansvar for utlevering og kan gi informasjon om praksis i de ulike fylker.

Hjelpemidler til pustevansker kan være inhalasjonsapparater, sugeapparater eller surstoffapparater.

Hvordan søker du om hjelpemidler?

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor.

Vanligvis er det en ergoterapeut, fysioterapeut, PP-tjenesten eller legen din som hjelper deg med å sette fram søknaden. Hvis du trenger hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten. NAV lokalt kan også hjelpe til dersom du er i et attføringsopplegg.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.