Informasjon

Hjelpemidler ved pustevanskeligheter

Enkelte kreftpasienter kan få problemer med pusten. Det gjelder lungekreftpasienter, men det kan også gjelde andre kreftpasienter. Helseforetakene dekker utgiftene og låner ut nødvendige behandlingshjelpemidler til hjemmebruk.

Ansvaret for behandlingshjelpemidler er tillagt helseforetakene gjennom spesialisthelsetjenesteloven. Sykehusene har således ansvar for utlevering og kan gi informasjon om praksis i din region.

Behandlingshjelpemidler ved pustevansker kan være inhalasjonsapparater, sugeapparater eller surstoffapparater.

Hvordan søker du om hjelpemidler?

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et behandlingshjelpemiddel, tar dere kontakt med behandlende sykehusavdeling. Eventuelt kan fastlegen være behjelpelig med å videreformidle kontakt til sykehusspesialisten.

Hvis du trenger hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten. NAV lokalt kan også hjelpe til dersom du er i et arbeidsavklaringsopplegg.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler/NNB