Informasjon

Smertelindring

Ikke alle kreftpasienter opplever smerter i forbindelse med sykdommen, men for de som får smerter, har man i dag gode tilbud som gir smertelindring, jf folketrygdlovens § 5-22.

Man gir smertebehandling til kreftpasienter etter prinsipper om at smerter skal forebygges, smertestillende medikamenter skal tas til faste tider og doseringen er individuell.

Smertestillende medikamenter gis som tabletter, mikstur og/eller plaster, sprøyte eller smertepumpe. Ved bruk av de fleste smertestillende medikamenter får man ofte treg mage. Dette kan forsterke opplevelsen av smerte og bruk av avførende midler er nødvendig samtidig.

Pasienter med langtkommen kreft har rett til gratis smertestillende og avførende medikamenter.

Dersom legen finner at det er behov for smertebehandling hos spesialist, dekker NAV reiseutgifter til og fra behandling hos nærmeste nevrolog eller anestesilege. Hvis disse igjen henviser til nærmeste offentlige smerteklinikk, dekkes reise og oppholdsutgifter for opptil 10 reiser. Reiser utover 10 ganger kan dekkes i spesielle tilfeller, etter særskilt søknad som avgjøres av NAV.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.