Informasjon

Smertelindring

Ikke alle kreftpasienter opplever smerter i forbindelse med sykdommen, men for de som får smerter, har man i dag gode tilbud som gir smertelindring, jf folketrygdlovens § 5-22.

Man gir smertebehandling til kreftpasienter etter prinsipper om at smerter skal forebygges, smertestillende medikamenter skal tas til faste tider og doseringen er individuell.

Smertestillende medikamenter gis som tabletter, kapsler, smeltetabletter, mikstur, plaster, nesespray, sprøyte eller smertepumpe. Ved bruk av de fleste smertestillende medikamenter får man gjerne treg mage. Dette kan forsterke opplevelsen av smerte og bruk av avførende midler er nødvendig for de fleste samtidig med bruk av sterke smertestillende.

Pasienter med langtkommen kreft har rett til smertestillende og avførende medikamenter på blå resept.

Dersom legen finner at det er behov for smertebehandling hos spesialist, dekker NAV reiseutgifter til og fra behandling hos nærmeste nevrolog eller anestesilege. 

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.