Informasjon

Stomi og trygdeytelser

Folketrygden gir refusjon for poser og annet utstyr som den stomiopererte trenger.

Folketrygden gir refusjon for poser og annet utstyr som den stomiopererte trenger. Utstyret kan kjøpes på apotek eller bandasjistutsalg over hele landet. Den stomiopererte får utstyret på blå resept og betaler en egenandel. Blå resept gjelder i ett år. Du får kjøpt utstyr for tre måneders forbruk av gangen.

Etter praksis dekkes nødvendig stomiutstyr også for personer med midlertidig utlagt tarm/urinleder.

Det er ikke lenger et krav at pasienter skal ha utviklet parastomalt brokk for å få stønad til belter til kompresjon (brokkbelter). Dermed åpnes det for stønad også til personer med risiko for å utvikle parastomalt brokk. I de nye bestemmelsene fra Helfo i 2020 kreves at legen skriver ut resepter for irrigasjon i stomi, forbruksmateriell ved lekkasje. 

For å bidra til rett bruk blir det lagt inn noen grenser for maksimal mengde som det kan ytes stønad til per år for endel produkter. Det kan ytes stønad til inntil 80 kleberfjerner i spray, 1000 plateforlengere, 4000 geldannende granulat, 20 stomibelter, 10 belter til fiksering, to belter til kompresjon og 400 lukkeklips og klemmer til tømbare poser per kalenderår.

Grunnstønad

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har varige, løpende ekstrautgifter i forbindelse med sykdommen/stomien. Varig i denne forbindelse er to til tre år. Nødvendige ekstrautgifter må minst tilsvare laveste sats av grunnstønad. Det dreier seg om utgifter som er en direkte følge av den medisinske tilstanden, og som friske personer ikke har. Utgiftene kan f.eks. være:

  • fordyret kosthold ved diett
  • slitasje på klær og sengetøy
  • transport og reiser

Hvis funksjonsevnen er nedsatt, eller du ikke kan benytte offentlige kommunikasjonsmidler, kan du ha rett til grunnstønad til dekning av transport. Du kan ikke få dekket utgifter til transport hvis funksjonsevnen blir nedsatt etter at du fylte 70 år.

Hjelpestønad

Hjelpestønad kan dekke tilsyn eller pleie på grunn av varig sykdom/tilstand. Foreldre til stomiopererte barn kan søke om hjelpestønad hvis barnet trenger særlig mye omsorg sammenliknet med andre barn på samme alder. Alle ekstrautgifter må dokumenteres eller sannsynliggjøres. Søknader vurderes individuelt.

Vil du vite mer?