Informasjon

Stomi og trygdeytelser

Folketrygden gir refusjon for poser og annet utstyr som den stomiopererte trenger.

Folketrygden gir refusjon for poser og annet utstyr som den stomiopererte trenger. Utstyret kan kjøpes på apotek eller bandasjistutsalg over hele landet. Den stomiopererte får utstyret på blå resept og betaler en egenandel. Blå resept gjelder i ett år. Du får kjøpt utstyr for tre måneders forbruk av gangen.

Etter praksis dekkes nødvendig stomiutstyr også for personer med midlertidig utlagt tarm/urinleder.

Fra 2016 skal lege gjøre en separat vurdering om personer med stomi har behov for plateforlenger for å få et større plateområde og dermed bedre feste av stomibandasjen. Det kan for eksempel være personer med oppspilt buk. Plateforlenger må nå rekvireres spesielt.

Grunnstønad

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har varige, løpende ekstrautgifter i forbindelse med sykdommen/stomien. Varig i denne forbindelse er to til tre år. Nødvendige ekstrautgifter må minst tilsvare laveste sats av grunnstønad. Det dreier seg om utgifter som er en direkte følge av den medisinske tilstanden, og som friske personer ikke har. Utgiftene kan f.eks. være:

  • fordyret kosthold ved diett
  • slitasje på klær og sengetøy
  • transport og reiser

Hvis funksjonsevnen er nedsatt, eller du ikke kan benytte offentlige kommunikasjonsmidler, kan du ha rett til grunnstønad til dekning av transport. Du kan ikke få dekket utgifter til transport hvis funksjonsevnen blir nedsatt etter at du fylte 70 år.

Hjelpestønad

Hjelpestønad kan dekke tilsyn eller pleie på grunn av varig sykdom/tilstand. Foreldre til stomiopererte barn kan søke om hjelpestønad hvis barnet trenger særlig mye omsorg sammenliknet med andre barn på samme alder. Alle ekstrautgifter må dokumenteres eller sannsynliggjøres. Søknader vurderes individuelt.

Vil du vite mer?