Informasjon

Stønad til etterlatte

Som etterlatte kan du ha krav på forskjellige stønader. Noe er knyttet til folketrygden, noe til avdødes arbeidsforhold og private forsikringer.

Følgende ytelser kan være aktuelle:

  • Gjenlevende pensjon – når ekteskapet har vart i minst fem år eller det har vært barn i ekteskapet eller du har omsorgen for avdødes barn. Les mer hos NAV
  • Overgangsstønad (midlertidig ytelse) – dersom du ikke har rett til pensjon og er midlertidig ute av stand til å forsørge deg ved eget arbeid eller er under utdanning
  • Stønad til barnetilsyn – når du er i arbeid eller under utdanning
  • Barnepensjon – til avdødes egne barn eller adoptivbarn
  • Tilskudd og lån – til flytting og bolig, hvis flytting er nødvendig for å komme i arbeid eller i gang med egen næringsvirksomhet
  • Gravferdsstønad - er bohovsprøvd og kan gis med opptil kr 23 990 (per 2019)
  • Stønad til båretransport. Nødvendige utgifter over kr 2399 (per 2019) ved behov for lang transport av båren kan dekkes på visse vilkår

Særlige regler

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge.

Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Hvis avdøde hadde forsikringer (livs- og pensjonspoliser), bør du ta kontakt med forsikringsselskapet og få informasjon om dine eventuelle rettigheter som etterlatt.

Hvis den avdøde var i arbeid, bør du også ta kontakt med hans/hennes arbeidssted. Sjekk om han/hun var med i noen forsikringsordning og/eller om vedkommende har krav på sluttvederlag. Fagforeninger kan også ha kollektive pensjonsordninger som gir utbetaling til etterlatte.

Les mer om Skjema og registre - når noen er død

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.