Informasjon

Strupeløse og munnhuleopererte - hjelpemidler

Hvilken hjelp kan du få?

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen

Folketrygden har forskjellige tilbud når det gjelder hjelpemidler for strupeløse (laryngectomerte) og munnhuleopererte.

Taleapparat – vibrator

Ved utskrivning fra sykehuset blir det bestilt vibrator (taleapparat) og sug for fjerning av slim for strupeløse.

Stemmeforsterker

Hvis den strupeløse trenger stemmeforsterker, kan dette søkes via hjelpemiddelsentralen i hjemfylket. Dette
må ikke forveksles med høyttaleranlegg eller annet liknende utstyr som det ikke gis stønad til.

Diverse utstyr

Den laryngectomerte får som hovedregel dekket utgifter til forbruksmateriell på blå resept. Dette gjelder stomabandasjer (fuktvarmefilter), næringsdrikker, smekker og liknende.

Tannbehandling

Folketrygdens § 5-6 med tilhørende forskrifter og rundskriv har bestemmelser om dekning av utgifter til tannbehandling. Bestemte grupper har rett til hel eller delvis stønad. Kreftsykdom og behandling påvirker
ofte munnhelsen. Dette kan føre til økt behov for tannbehandling. Det er den enkelte tannlege som har
ansvaret for å vurdere hvem som kan få dekket utgiftene. 

Spørsmål om regelverk og takstsystem kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for refusjon, legemidler og tannbehandling eller til Helfo Servicesenter.

Grunnstønad

Grunnstønad kan i spesielle tilfeller ytes til laryngectomerte.

Parkeringstillatelse

Hvis den strupeløse har problemer med å være ute i kulde, kan det søkes parkeringstillatelse som for bevegelseshemmede.

Vil du vite mer?