Informasjon

Strupeløse og munnhuleopererte - hjelpemidler

Hvilken hjelp kan du få?

Folketrygden har forskjellige tilbud når det gjelder hjelpemidler for strupeløse (laryngektomerte) og munnhuleopererte.

Talehjelp

Ved utskrivning fra sykehuset blir det bestilt vibrator (taleapparat) og sug for fjerning av slim for strupeløse. Andre måte å snakke på for strupeløse er spiserørstemme - en teknikk som innebærer å svelge luft ned øvre del av spisrøret og så presse denne opp for å forme ord, og taleprotese - en form for ventil opereres inn mellom luftrør og spiserør for å styre luft ut igjennom spiserøret og lage lyd. Du kan få hjelp av en logoped til å velge teknikk og til opplæring.

Diverse utstyr

Den laryngektomerte får som hovedregel dekket utgifter til forbruksmateriell på blå resept. Dette gjelder stomabandasjer (fuktvarmefilter), næringsdrikker, smekker og liknende.

Tannbehandling

Folketrygdens § 5-6 med tilhørende forskrifter og rundskriv har bestemmelser om dekning av utgifter til tannbehandling. Bestemte grupper har rett til hel eller delvis stønad. Kreftsykdom og behandling påvirker ofte munnhelsen. Dette kan føre til økt behov for tannbehandling. Det er den enkelte tannlege som har ansvaret for å vurdere hvem som kan få dekket utgiftene. 

Spørsmål om regelverk og takstsystem kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for refusjon, legemidler og tannbehandling eller til Helfo Servicesenter.

Grunnstønad

Grunnstønad kan i spesielle tilfeller ytes til laryngeckomerte.

Parkeringstillatelse

Hvis den strupeløse har problemer med å være ute i kulde, kan det søkes parkeringstillatelse som for bevegelseshemmede.

Vil du vite mer?