Informasjon

Tannbehandling ved kreftsykdom

Utgifter til tannbehandling dekkes vanligvis ikke av folketrygden. Særlig utsatte pasientgrupper kan imidlertid få dekket utgifter til tannbehandling. Noen grupper av kreftpasienter regnes som utsatte fordi de får nedsatt tannhelse som følge av selve sykdommen eller behandlingen.

Full dekning

Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du har rett til noe stønad. Tannlegen/tannpleieren vil enten trekke stønaden fra på regningen din eller fylle ut et skjema som du skal sende inn.

Pasienter med kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen, der sykdommen eller behandlingen har ført til - eller mest sannsynlig vil føre til - vesentlig nedsatt tannhelse, kan få utgifter til nødvendig tannlegehjelp og forebyggende tannhelsetiltak dekket. Dette gjelder også ved kreft i strupehodet. I tillegg vil utgifter ved vesentlig nedsatt tannhelse fra kreft som har opprinnelse annet sted i kroppen, men som har spredd seg til munnhulen/kjevene samt andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjevene bli dekket. Samt ved:

  • Infeksjonsforebyggende behandling, blant annet ved benmargstransplantasjon, stamcellebehandling og høydose cellegiftbehandling. Kreftpasienter med skjelettmetastaser i forbindelse med behandling med høypotente bisforsfonater og etter strålebehandling mot kjeven kan få dekket infeksjonsforebyggende behandling.
  • Munntørrhet som følge av cellegift og andre medisiner. Tilstanden må ha vart over tid.
  • Nedsatt evne til å ivareta tannhelsen som følge av varig sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne.

Les detaljert informasjon hos Helsenorge.no.

Det er HELFO som administrerer ordningen for støtte til tannbehandling. Refusjon er etter offentlige takster vedtatt av Stortinget. Disse takstene er ofte lavere enn den prisen tannlegene tar. Det vil si at «full dekning» ikke alltid betyr at hele regningen dekkes.

Frikortordning - egenandelstak 2

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2. Dette gjelder enkelte former for tannkjøttbehandling og behandlinger for sykdommer og medfødte feil som krever tann- eller kjevekirurgisk behandling.

Innrapportering av egenandeler går elektronisk fra behandler til HELFO. Når egenandelstaket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort til deg i posten innen tre uker  Du kan logge inn på helsenorge.no for å se oversikten over dine egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger, eller lese mer hos Helsenorge.no, eller ringe Frikorttelefonen på 815 70 050.

Ta vare på kvitteringene. Disse må være spesifiserte, stemplet og underskrevet av behandlende tannlege.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen. Helfo.