Informasjon

Delirium

Delirium er en forvirringstilstand som kan oppstå hos syke mennesker, særlig eldre med generelt svekket helse, når de får en akutt sykdom, for eksempel en lungebetennelse, på toppen av dette.

Temaside om Korona

Definisjon

Delir er en tilstand som starter brått, og som kjennetegnes ved forstyrrelser av bevissthet, oppmerksomhet og tankevirksomhet. Delir forekommer vanlig hos eldre med generelt svekket helse som får en akutt sykdom, for eksempel en lungebetennelse eller urinveisinfeksjon. Delir er også svært vanlig hos pasienter med langtkommet kreftsykdom. Det angis at opp mot 90 prosent av alle pasienter med dødelig sykdom får en eller annen form for delir i løpet av deres siste leveuker.

Delir er et tegn på at sentrale og viktige kroppsfunksjoner er i grov ubalanse. Hjernen får ikke den tilførselen av næring og mineraler som er nødvendig for normal funksjon, og følgen av dette blir feilfunksjon og delirsymptomer. Dette har med andre ord et kroppslig (somatisk) grunnlag, og tilstanden er ikke uttrykk for at personen har blitt psykiatrisk syk!

Symptomer

Delir fører hos noen til uro og rastløshet, hos andre til apati og redusert aktivitet. Det fører ofte til tankeforstyrrelser i form av redusert oppmerksomhet, tap av hukommelse, desorientering. Det kan også føre til forvrengte sanseinntrykk med hørsels- eller synshallusinasjoner. Dette kan føre til misfortåelser og feiltolkninger av situasjoner. Store humørsvingninger er også typisk, noen ganger kan dette være vanskelig å skille fra depresjon.

For pårørende, og for behandlingspersonale, kan dette være svært stressende og trist - fordi en opplever at den syke ikke er seg selv. Det kan oppleves som om man mister kontakten med den syke. Det kan også være vanskelig å tolke behov, og for eksempel forstå smerter eller andre ubehag.

Årsaker

Delirium har en rekke utløsende organiske årsaker. Legemiddelbruk er også en hyppig årsak, særlig gjelder det bruk av opioider, kortikosteroider og midler som påvirker psyken. En infeksjon som for eksempel en lungebetennelse, kan føre til delir. Svulster eller spredning til hjernen kan være skyld i forvirringstilstander. Forstyrrelser i stoffskiftet, for eksempel inntørring eller blodmangel, kan være utløsende årsaker. Plutselig stans i legemiddelbehandling med beroligende midler eller opioider (eventuelt også alkohol) kan også utløse delir.

Behandling

Målet med behandlingen er gjenvinne en normal psykisk tilstand, eller i det minst holde pasienten våken og i stand til å kommunisere med omgivelsene. Man kan gjøre mye uten medisiner: sikre oksygentilførsel, tilstrekkelig væske og ernæring, mobilisering, kontrollere urin og tarmfunksjon, behandle smerte, sørge for hjelpemidler for syn og hørsel, og forsøke å få kjente/familiære gjenstander i omgivelsene rundt pasienten.

Det er også mulig å påvirke forvirring og uro med medisiner. Medisinene kan ha god effekt, og det er ofte vel verd å forsøke. Tilstanden med svær uro og agitasjon er svært ubehagelig også for den syke. Medisinene påvirker ikke livslengde, men de kan redusere angst og gi bedre livskvalitet.

Vil du vite mer?