Informasjon

Forstoppelse

Forstoppelse er svært vanlig hos kreftpasienter.

Definisjon

Med forstoppelse (obstipasjon) menes en langsom og/eller ufullstendig tømming av avføring. Matens passasjetid (fra munn til endetarm) er økt, og er over 3,5 døgn. Definisjonen krever at det i tillegg skal foreligge en eller flere av følgende plager:

  • Utspilt eller oppblåst mage
  • Smerter, ubehag eller pressfornemmelse i bukhulen
  • Allmennsymptomer som dårlig matlyst, kvalme, hodepine eller vond smak i munnen
  • Ev. samtidig diaré med eller uten lekkasje
  • Forstoppelse vil ofte føre til betydelig redusert livskvalitet

Lindrende (palliativ) behandling brukes som et begrep for behandling som gis til pasienter med uhelbredelig sykdom, og hvor det også er kort forventet levetid, ofte definert som mindre enn ni til tolv måneder. Først og fremst gjelder dette for kreftsykdom, men behandlingsprinsippene er også relevante for andre sykdomsgrupper, som i sluttstadiet av kroniske nevrologiske sykdommer.

Mange kreftpasienter har plager fra mage-/tarmkanalen, og disse symptomene kan være like plagsomme som smerter. De hyppigste og mest alvorlige er kvalme og oppkast og forstoppelse. Både forstoppelse og munntørrhet er undervurderte og forsømte plager hos kreftpasienter.

Neste side