Informasjon

Forstoppelse

Forekomst

Forstoppelse er svært vanlig hos kreftsyke pasienter. Ved langtkommet kreft plages 50 til 60 prosent av pasientene med forstoppelse. Selv når forebyggende tiltak er iverksatt, forekommer forstoppelse hos mer enn halvparten av pasientene. Nesten alle pasienter som får opioider (morfin eller morfinlignende medikamenter), får forstoppelse.

Forrige side Neste side