Informasjon

Forstoppelse

Behandling

Målet med behandlingen er å forebygge, begrense og lindre plager ved forstoppelse. Forebyggende tiltak prioriteres. Fysisk aktivitet fremmes gjennom god lindring av smerter og andre plager, og dette bidrar i sin tur til mindre forstoppelse. Det er også av avgjørende betydning å få i rikelig med drikke og fiber. Fiber tilføres gjennom grove kornprodukter og med frukt eller fruktblandinger. Ev. kan man kjøpe fiberpulver (vannløselig fiber) på apotek. Minimumskravet som man håper å oppnå, er avføring hver tredje dag.

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Alle pasienter som behandles med opioider anbefales å ta avføringsmiddel forebyggende. Unntak er pasienter med utlagt tarm eller de som i utgangspunktet har diaré. Et mykgjørende avføringsmiddel, eksempelvis laktulose (Duphalac, Levolac, Laktulose), anbefales og kan suppleres med et middel som stimulerer tarmen til kraftigere sammentrekninger dersom tilfredsstillende virkning uteblir. Volumøkende, romoppfyllende, avføringsmiddel anbefales ikke ved opioidbehandling.

Ved forstoppelse

Ved myk avføring benyttes avføringsmiddel som stimulerer sammentrekningene i tarmen (såkalte sennaglykosider og bisakodyl). Ved hard avføring velges mykgjørende avføringsmiddel, eksempelvis laktulose. Oftest er kombinasjonsbehandling nødvendig. Eventuelt kan renset parafin gis i tillegg (5 ml x 2). Doseringen kan oppjusteres inntil effekt eller til begrenses av bivirkninger. Hvis heller ikke dette er tilstrekkelig, må man ty til stikkpiller eller klyster for tømming av endetarmen.

Hos pasienter som behandles med opioider hender det ikke helt sjelden at man ikke kommer til målet med ovennevnte råd og behandlinger. I slike tilfeller tyr man ofte til et medikament som blokkerer opioidets effekt på tarmen uten å blokkere den smertelindrende effekten. Det mest brukte medikamentet gis i sprøyteform med en injeksjon annenhver dag eller som tabletter. Mer enn halvparten av alle som behandles med dette kostbare medikamentet opplever god effekt.

Ved hard avføring i endetarmen

Dersom det er mulighet for at pasienten kan klare å tømme seg selv, prøves først behandling med et miniklyster, eventuelt etterfulgt av en tarmstimulerende stikkpille. Det kan bli nødvendig å plukke ut særlig hard avføring fra endetarmen. I den situasjonene er det nyttig å bruke forbehandling med oljeklyster over natten. På grunn av ubehag ved plukking av avføring kan det være nødvendig å gi pasienten smertestillende eller beroligende midler i forbindelse med tømningen.

Dersom årsaken til forstoppelse er at arrvev (for eksempel etter strålebehandling eller tidligere operasjon), eller svulstvev klemmer tarmen sammen, kan det være aktuelt med ulike former for avlastende kirurgiske inngrep.

Forrige side Neste side