Informasjon

Kvalme og oppkast, lindrende behandling

Mange kreftpasienter har plager knyttet til mage-tarmkanalen. De hyppigste og mest alvorlige er kvalme, oppkast og forstoppelse.

Definisjon

Med kvalme menes ren kvalme, eller kvalme kombinert med oppkast og brekninger

Lindrende (palliativ) behandling brukes som et begrep for behandling som gis til personer med uhelbredelig sykdom, og hvor det også er kort forventet levetid, ofte definert som mindre enn 9 til 12 måneder. Først og fremst gjelder dette for kreftsykdom, men behandlingsprinsippene er også relevante for andre sykdomsgrupper, f.eks. i sluttstadiet av kroniske nevrologiske sykdommer.

Mange kreftsyke har plager knyttet til mage-tarmkanalen. Disse symptomene kan være like plagsomme som smerter. De hyppigste og mest alvorlige er kvalme, oppkast og forstoppelse.

Neste side