Informasjon

Kvalme og oppkast, lindrende behandling

Forekomst

Hyppigheten av kvalme rapporteres forskjellig. Ved langtkommet kreftsykdom plages 40 til 70 prosent med kvalme. Noen angir at kvalme er det mest plagsomme symptomet ved kreftsykdommen. Rundt tre av ti kreftsyke plages i tillegg av oppkast.

Årsaker

Kvalme og oppkast ved alvorlig kreftsykdom kan ha mange årsaker. I mange tilfeller er det en blanding av flere faktorer som utløser kvalme.

Medikamenter er en viktig årsak til kvalme. Mange kreftpasienter trenger morfin eller morfinliknende medisin (opioider) mot smerte. Blant de hyppigste bivirkningene av opioider er kvalme og forstoppelse. Men det er også en rekke andre medisiner som kan utløse kvalme: avføringsmidler, noen hjertemedisiner, betennelsesdempende medisiner (NSAIDs), antidepressiver og cellegifter.

Kvalme kan også utløses av at svulster trykker på tarmen, at tarmfunksjonen forstyrres, av magesår eller forstoppelse. Sviktende lever- eller nyrefunksjon kan utløse kvalme på grunn av opphopning av avfallsstoffer i kroppen. Svulster eller trykkforandringer i hjernen kan gi kvalme. Kvalmen kan også utløses av smerter, og i noen tilfeller kan psykiske forhold, for eksempel angst, bidra til å utløse eller forverre kvalme.

En kreftpasient kan ha flere typer av kvalme samtidig, noe som ofte nødvendiggjør kombinasjonsbehandling med ulike typer av kvalmestillende medisiner, eller andre tiltak.

Forrige side Neste side