Informasjon

Kvalme og oppkast, lindrende behandling

Diagnosen

Før behandling av kvalme og oppkast startes, er det viktig å finne de mest sannsynlige årsakene til plagene. Hvor langt man skal gå i diagnostikken vurderes i det enkelte tilfellet ut fra nytteeffekten av positive eller negative funn, og hvilke konsekvenser det vil få for den videre behandling. For legen er det viktig å kartlegge når kvalmen startet, hvordan den har utviklet seg, hva som lindrer og hva som forverrer, effekt av ulike behandlinger, med mer.

Legen vil undersøke munnhulen, mageorganer og endetarmen. Det vil også være aktuelt å ta blodprøver for å kontrollere ulike blodverdier, blant annet lever- og nyrefunksjon.

Forrige side Neste side