Informasjon

Pustebesvær ved langtkommen kreftsykdom

Pustebesvær kan være et problem ved langtkommen kreftsykdom. Det finnes en rekke tiltak som kan lindre dette, som ulike medisiner, oksygentilførsel, fysioterapi.

Definisjon

Lindrende behandling gis til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid, ofte definert som mindre enn 9-12 måneder. I hovedsak omfatter det pasienter med kreftsykdom, men behandlingsprinsippene er relevante også for andre sykdomsgrupper, f.eks. kroniske nevrologiske sykdommer.

Pustebesvær er en subjektiv opplevelse. Det er en følelse av ikke å få nok luft. Oksygeninnholdet i blod kan måles ved pulsoksimetri. Utstyr til slik måling er etter hvert blitt vanlig både på legekontor og i ambulanser.

Neste side