Informasjon

Pustebesvær ved langtkommen kreftsykdom

Forekomst

Tung pust er en av de vanligste plagene hos pasienter med langtkommet kreftsykdom. Det angis at mellom 40 og 80 prosent av alle kreftpasienter opplever pustebesvær i sykdomsforløpet. Slike symptomer er vanligst ved lungekreft eller kreftspredning til lungene, og forverres ved anstrengelse eller ved psykisk stress. Pasienter med lungekreft har ofte kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i tillegg, og er derfor ekstra utsatt for pusteproblemer. Ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er pustebesvær et helt sentralt problem.

Forrige side Neste side