Informasjon

Pustebesvær ved langtkommen kreftsykdom

Diagnosen

Hva som skal gjøres av utredning, må vurderes ut fra hvilke praktiske konsekvenser og gevinst det kan ha for pasienten. Legen må klargjøre pustebesværets intensitet og karakter, variasjon gjennom døgnet og ved belastning, forekomst av hoste eller smerte? Ved den fysiske undersøkelsen må legen vurdere lunger og luftveier, om det foreligger økt væskemengde i bukhulen (ascites), forstørret lever eller andre årsaker til tungpusthet? Blodprosenten bør måles og lungerøntgen vil ofte bli gjort.

Forrige side Neste side