Informasjon

Smertebehandling ved kreftsykdom

Palliativ smertebehandling er lindrende behandling av pasienter i livets sluttfase, og det gjelder i all hovedsak pasienter med kreftsykdom.

Definisjon

Hva er palliativ medisin?

Palliativ betyr lindrende. Palliativ medisin er fagfeltet som tar seg av behandling, forskning og fagutvikling hos pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid, ofte definert som mindre enn 9-12 måneder. Fagfeltet omfatter i hovedsak pasienter med kreftsykdom, men behandlingsprinsippene er relevante også for andre sykdomsgrupper, f.eks. pasienter med kroniske nevrologiske sykdommer der stadig flere kroppsfunksjoner svekkes eller ødelegges.

Hva er palliativ smertebehandling?

Det er smertebehandling, lindrende behandling, av pasienter i livets sluttfase, og det gjelder i all hovedsak pasienter med kreftsykdom.

Neste side