Informasjon

Smertebehandling ved kreftsykdom

Temaside om Korona

Forekomst

Ca. 40-50% av pasienter som rammes av kreft, opplever plagsomme smerter. Ved langtkommet kreft har 70-80% av kreftpasienter behandlingskrevende smerte. 90-95% av pasientene som får palliativ behandling, er kreftpasienter.

Forrige side Neste side