Informasjon

Smertebehandling ved kreftsykdom

Forekomst

Ca. 40-50 prosent av pasienter som rammes av kreft, opplever plagsomme smerter. Ved langtkommet kreft har 70-80 prosent av kreftpasienter behandlingskrevende smerte. 90-95 prosent av pasientene som får palliativ behandling, er kreftpasienter.

Forrige side Neste side