Informasjon

Smertebehandling ved kreftsykdom

Palliativ smertebehandling er lindrende behandling av pasienter i livets sluttfase, og det gjelder i all hovedsak pasienter med kreftsykdom.

Forrige side