Informasjon

Brysthinnekreft, mesoteliom

Brysthinnekreft, mesoteliom, er en sjelden kreftsykdom. De aller fleste som får sykdommen, har vært eksponert for asbest.


Brysthinnen (pleura/mesotelium) dekker innsiden av lungene og danner brysthinnesekken. Brysthinnesekken består av to glatte lag (slimhinner) med spesialceller som produserer væske. Denne væsken letter lungenes bevegelighet og normalfunksjon.

Hva er brysthinnekreft?

Normale lunger og bronkier
Normale lunger og bronkier

Brysthinnekreft, mesoteliom, er en sjelden sykdom. I Norge får ca 10 kvinner og 60 menn denne diagnosen hvert år. Denne kreftformen er nært knyttet til arbeid med asbest, 80 til 90% har vært eksponert for asbest. Utviklingstiden for sykdommen er lang, ca 30-40 år. Forekomsten av denne tilstanden er økende over hele verden.

Prognosen er avhengig av om tilstanden er lokalisert eller har spredt seg videre i kroppen. Sykdomsutbredelsen, pasientens alder og allmenntilstand samt kreftens celletype er avgjørende faktorer. Dessverre blir ofte brysthinnekreft oppdaget sent i forløpet.

Symptomer

Brysthinnekreft gir ofte diffuse symptomer som kortpustethet, vage brystsmerter, heshet, dårlig appetitt, vekttap og slapphet. For å bekrefte og kartlegge sykdommen må legen finne ut:

  • Hvor i brysthinnen kreften sitter (lokalisasjon)
  • Hvor omfattende sykdommen er (stadieinndeling)
  • Hvilke celletyper kreften består av (klassifisering og differensiering)

Legen vil undersøke deg og kartlegge sykehistorien, bl.a. om eventuelle røykevaner og arbeid med asbest. Ellers er det vanlig å ta blod- og urinprøver og undersøke lungene med røntgen.

Undersøkelsene som kan være aktuelle:

  • CT toraks og abdomen med kontrast er basis for utredningen. Gjør at man kan se utbredelse av svulsten i lungene, og se etter lymfeknuter med spredning og/eller fjernmetastaser
  • Celleprøve fra væske fra pleurahulen (pleuraeffusjon).
  • Ved torakoskopi (se inn i brysthulen) lages det et mindre hull i brystveggen. Deretter settes det inn et tynt rør med lys (torakoskop) for å ta ut cellevevsprøver. Det blir gitt bedøvelse under inngrepet. Resultater av disse prøvene kan være avgjørende, da det ofte er vanskelig å diagnostisere brysthinnekreft.

Spredningsveier

Brysthinnekreft sprer seg som regel lokalt i brysthulen. Det kan ta lang tid før den eventuelt sprer seg til andre steder i kroppen.

Behandling

Kirurgi brukes dersom sykdommen er svært begrenset hos noen selekterte pasienter. Mesoteliomkirurgi i Skandinavia er sentalisert til Rigshospitalet i København. 

De aller fleste pasienter med brysthinnekreft er kandidater for livsforlengende eller støttende behandling med kjemoterapi og/eller stråling. 

Noen ganger kan mindre inngrep gjøre tilstanden lettere, som f.eks. pleuratapping (tappe væske fra brysthinnesekken).

Bivirkninger

Bivirkninger varierer mye, da behandlingskombinasjonene kan være svært forskjellige. Snakk med legen om dette.

Yrkeskreft?

Brysthinnekreft kan være forbundet med langvarig arbeid med asbest mange år før diagnosen ble stilt. Hvis det er mistanke om en slik årsakssammenheng, kan det fremmes krav om yrkesskadetrygd og -erstatning på lokale trygdekontor. Behandlende lege kan også hjelpe til i slike saker.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen