Informasjon

Brysthinnekreft, mesoteliom

Brysthinnekreft, mesoteliom, er en sjelden kreftsykdom. De aller fleste som får sykdommen, har vært eksponert for asbest.

Brysthinnens ene side dekker innsiden av brystveggen og den andre dekker lungeoverflaten (kalles også lungehinne). Begge lag sammen danner brysthinnesekken. Brysthinnene består av to glatte lag (slimhinner) med spesialceller som produserer væske. Denne væsken smører bryst-/lungehinnene (pleura) og sørger for at de glir uhindret mot hverandre når lungene endrer sine volum under pusting. 

Hva er brysthinnekreft?

Normale lunger og bronkier
Normale lunger og bronkier

Brysthinnekreft er en svulst som utgår fra et dekkvev som kalles for mesotel. Vevet kler kroppens hulrom. Kreftformen utgått fra mesotel kalles mesoteliom og rammer som oftest bryst-/lungehinnen. Den er en sjelden sykdom. I Norge får cirka 10 kvinner og 60 menn denne diagnosen hvert år. Denne kreftformen er nært knyttet til arbeid med asbest, 80 til 90 prosent har vært eksponert for asbest. Familiemedlemmer til personer som har jobbet med asbest, eksponeres også via fibrer i arbeidstakerens klær. Hos en fjerdedel foreligger ingen kjent asbesteksposisjon.

Høy forekomst er observert hos arbeidere i bygningsindustrien (eternittplater), i smelteverksindustrien (isolasjon), sjøfolk og fiskere (maskinrom), og i bilverksteder (bremsebånd).

Utviklingstiden for sykdommen er lang, ca 30-40 år.

Forekomsten av denne tilstanden har vært økende over hele verden, men i Norge har denne økningen avtatt og antall nye tilfeller er klart lavere i dag enn for noen år tilbake. Antall nye tilfeller med mesoteliom i 2019 var 78 menn og 15 kvinner. Totalt var det 137 personer som levde med mesoteliom.

Årsak

Asbest er fintrådete, fibrøse mineralsilikater. Stoffet har kjemiske og fysiske egenskaper som gjør det egnet til en lang rekke produkter, blant annet varmeisolasjon og ildfaste produkter. På grunn av stoffets sykdomsfremkallende egenskaper har det siden 1982 vært forbudt i isolasjonsprodukter. Innåndede asbestfibre kan trenge gjennom overflatelaget i bronkiene (lungeepitelet) og kan kommer over i eller irritere pleuralrommet. I pleuralrommet skraper fibrene opp overflatecellene (mesotelet) og forårsaker gjentatte episoder med skade, reparasjon og lokal inflammasjon. Denne prosessen kan føre til arrdannelse (plakk) eller kreft (mesoteliom).

Mesoteliom er ikke relatert til sigarettrøyking.

Symptomer

Brysthinnekreft gir ofte diffuse symptomer som kortpusthet, vage brystsmerter, heshet, dårlig appetitt, vekttap og slapphet. For å bekrefte og kartlegge sykdommen må legen finne ut:

  • Hvor i brysthinnen kreften sitter (lokalisasjon)
  • Hvor omfattende sykdommen er (stadieinndeling)
  • Hvilke celletyper kreften består av (klassifisering og differensiering)

Diagnostikk

Utredningen starter med legeundersøkelse og klargjøring av sykehistorien, bl.a. om eventuelle røykevaner og arbeid med asbest. Det er vanlig å ta blod- og urinprøver og henvise til røntgen- eller CT-undersøkelse av lungene.

Undersøkelser som kan være aktuelle i den videre utredningen på sykehuset:

  • CT av brysthulen og bukhulen er basis for utredningen. Røntgenlegen kan se utbredelsen av svulsten i lungene og kan eventuelt påvise lymfeknuter med spredning og/eller fjernmetastaser.
  • Celleprøve fra væske fra pleurahulen (pleuraeffusjon).
  • Ved torakoskopi lages det et mindre hull i brystveggen. Deretter settes det inn et tynt rør, et torakoskop, med lys og bitetang for å ta ut cellevevsprøver. Det blir gitt bedøvelse under inngrepet. Resultater av disse prøvene kan være avgjørende, da det ofte er vanskelig å diagnostisere brysthinnekreft.
  • PET-CT gjøres ved vurdering av om tilstanden lar seg helbrede eller opereres. Undersøkelsen er nyttig for å vurdere om det foreligger metastaser (spredning), men den har også vist seg nyttig for å skille malignt mesoteliom fra godartede tilstander

Brysthinnekreft sprer seg som regel lokalt i brysthulen. Det kan ta lang tid før den eventuelt sprer seg til andre steder i kroppen.

Behandling

Det finnes ingen god behandling for tilstanden. Kirurgi kan utføres dersom sykdommen er svært avgrenset, noe som er tilfelle bare hos et fåtall av pasientene. Mesoteliomkirurgi i Skandinavia er sentalisert til Rigshospitalet i København. 

De aller fleste pasienter med brysthinnekreft er kandidater for livsforlengende eller støttende behandling med kjemoterapi og/eller stråling. 

Noen ganger kan mindre inngrep gjøre tilstanden lettere, som f.eks. pleuratapping (tappe væske fra brysthinnesekken).

Prognose

Prognosen er avhengig av om tilstanden er lokalisert (avgrenset), eller om den har spredt seg videre i kroppen (metastasert). Sykdomsutbredelsen, pasientens alder og allmenntilstand samt kreftens celletype er avgjørende faktorer. Dessverre blir ofte brysthinnekreft oppdaget sent i forløpet.

Yrkeskreft?

Brysthinnekreft kan være forbundet med langvarig arbeid med asbest mange år før diagnosen ble stilt. Hvis det er mistanke om en slik årsakssammenheng, kan det fremmes krav om yrkesskadetrygd og -erstatning på lokale trygdekontor. Behandlende lege kan også hjelpe til i slike saker.

Vil du vite mer?