Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft består av flere undertyper: adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellet type. Denne kreftformen behandles med kirurgi, strålebehandling og i mange tilfeller cellegift.

Lungene består av to lungelapper på venstre side av brystkassen og tre lungelapper på høyre side. Lungens funksjon er å sørge for utveksling av gasser mellom kroppen og atmosfæren. Vekselvis pustes avfallsstoffet karbondioksid ut og oksygen inn. Oksygen er nødvendig for cellenes funksjon i alle organer.

Animasjon av lungekreft

Litt om lungekreft

Det er to hovedtyper lungekreft: Ikke småcellet og småcellet lungekreft. Her omtales kun ikke-småcellet type.

Ikke-småcellet lungekreft er den hyppigste formen for lungekreft og utgjør cirka 85 prosent av lungekrefttilfellene.

I Norge fikk totalt 1659 menn og 1661 kvinner diagnostisert lungekreft i 2019. Totalt levde det 9394 personer med lungekreft ved utgangen av dette året. Antall nye tilfeller med lungekreft hos kvinner har økt, mens det hos menn avtar, og i 2019 var det like mange kvinner som menn som fikk diagnostisert lungekreft. 

Neste side