Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Temaside om Korona

Rehabilitering

Lungekreftpasienter vil trenge mye hjelp og bistand etter behandlingen. Behovene må kartlegges slik at både pasienten og pårørende får den støtten de trenger.

Forrige side Neste side