Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft består av flere undertyper: adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellet type. Denne kreftformen behandles med kirurgi, strålebehandling og i mange tilfeller cellegift.

Ikke-småcellet lungekreft, hva er det?

Det finnes tre hovedtyper ikke småcellet lungekreft. De navngis ut fra celletypen, og betegnes

  • plateepitelkarsinom,
  • adenokarsinom
  • storcellet type.

Disse er ofte gruppert sammen, uansett celletype. Hvis sykdommen er avgrenset, er det en mulighet for helbredelse ved operasjon.

Forrige side Neste side