Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Temaside om Korona

Hovedgrupper innenfor ikke-småcellet lungekreft

Plateepitelkarsinom

Dette er den nest vanligste formen for lungekreft. Denne typen begynner som regel i bronkiene (hovedluftrøret med forgreninger til lungene). I motsetning til andre former ligger kreften ofte i ro i lang tid uten å spre seg.

Adenokarsinom

Dette er den hyppigste formen for lungekreft og utgjør omkring 30 prosent av alle tilfellene. Svulsten oppstår fra kjertelvev og utvikler seg oftest i ytterkantene av lungene og under hinnene som dekker bronkiene. Den kjennetegnes ved at den sprer seg tidlig utenfor lungen.

Storcellet lungekreft

Dette er en uensartet gruppe som oppstår forskjellige steder i lungen, og som bare utgjør noen få prosent av alle lungekrefttilfeller.

Forrige side Neste side