Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft består av flere undertyper: adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellet type. Denne kreftformen behandles med kirurgi, strålebehandling og i mange tilfeller cellegift.

Diagnostikk

For å kartlegge sykdommen må legen finne ut:

  • Hvor i lungen kreften sitter (lokalisasjon)
  • Hvor omfattende sykdommen er (stadieinndeling)
  • Hvilken celletype svulsten består av (klassifisering og differensiering)

Legen vil foreta en klinisk undersøkelse og kartlegge sykehistorie, blant annet eventuelle røykevaner. I tillegg gir røntgenbilder av lungene og en biopsi (vevsprøve) viktig informasjon til legen

Andre undersøkelser som også kan være aktuelle, er:

  • CT (computer tomografi) eller "trommelundersøkelse" gjøres av et datastyrt røntgenapparat som tar mange bilder av lungene med korte mellomrom. I noen spesielle CT-undersøkelser brukes også kontrastvæske. CT er en bedre undersøkelse enn ordinær røntgen til å påvise lungekreft.
  • Ved bronkoskopi (se i luftrøret) anvendes et instrument som kalles bronkoskop hvor spesialisten både kan se og ta vevsprøver, også langt nede i luftrøret.
  • PET-CT (positron-emisjonstomografi) øker muligheten for presis diagnose.
  • MR (magnet resonans) tar også bilder og bruker kraftige magneter koblet til data. Noen ganger settes kontrastvæske i blodårene.
  • Ved mediastinoskopi (kikke inne i brystkassen) gjøres et lite snitt like ovenfor brystbenet i narkose for at spesialisten kan se og ta prøver
Forrige side Neste side